Forumi » Poslovice, izreke, citati

Turske poslovice

  • Moderator
  • 370 postova
  04. април 2016. 22.29.20 CEST

  Dobro vino i lepa žena – to su dva najepša otrova.

  Gde je jedna ljubav, tamo drugoj mesta nema.

  Ko se pred jednim klanja, pokazuje drugome leđa.

  Ljudi se dočekuju prema odeći, a ispraćaju prema znanju.

  Onaj koji jede punim želucem, sam sebi kopa grob vlastitim zubima.

  Ruka koja daje iznad je ruke koja prima.

  U srcu svakog čoveka skriven je lav.

  U zdrava čoveka imovina je čitava.

  Veseo čovek je kao sunce; kud god ide osvetljava.