Forumi » Sobno cveće

Cyclamen (fam. Primulaceae) - ciklama

  • Moderator
  • 370 postova
  08. април 2016. 23.08.09 CEST

  Cyclamen (fam. Primulaceae)
  Naziv ovog roda dolazi od grčke reči kyklos, kyklaminca, krug, okrugli disk, zbog kuglastog oblika
  gomolja. Ovaj rod obuhvata oko 18 vrsta koje prirodno rastu u Sredozemlju, Kavkazu, Krimu,
  planinama Srednje Evrope i Male Azije.

  Vrste ovog roda su perene sa podzemnim zadebljalim stablom u obliku okruglastog gomolja.
  Listovi su okrugli, srcasti ili bubrežasti, celi ili nazubljeni, na dugim sočnim crvenskastim
  drškama. Cvetovi su pojedinačni, na dugim crvenkastim cvetnim drškama, koje se kao i listovi
  razvijaju direktno iz gomolja. Krunica cveta sastavljena je od 5 kruničnih, različito obojenih i
  unazad okrenutih listova. Plod je okruglasta bobica sa semenom mrke boje.

  Cyclamen persicum (sin. Cyclamen lapatifolium) je jedina vrsta iz ovog roda koja se gaji kao
  saksijsko cveće. Ova vrsta vodi poreklo sa ostrva Kipra, Sirije i Izlaela. Razvija podzemno stablo u
  vidu okruglastog na vrhu spljoštenog gomolja, tamno smeđe boje. Iz gomolja izbijaju brojni
  listovi i cvetovi. Listovi su bubrežastog oblika, kožasti, u osnovi tamne, zelene boje, sa lica lista
  imaju srebrnasto-pepeljaste šare, a sa naličja list je crvenkaste boje. Kod pravilno gajene ciklame
  listovi čine okruglastu, gustu rozetu i svi su skoro u istoj ravni, tako da je ova biljka cenjena i
  zbog dekorativnosti listova.
  Cvetovi koji su pri osnovi uvek tamnije boje razlikuju se po obliku, veličini i boji, tako da se u
  kulturi gaji veliki broj varijeteta ove vrste.

  Kao saksijske kulture najčešće se gaje :
  - C. p. splendens – tamno crvene boje
  - C. p. album – bela
  - C. p. magnificum – bela boja cveta sa crvenim mrljama
  - C. p. giganteum- krupni cvetovi
  - C. p. violaceum- ljubičasto crveni cvet
  - C. p. fimbriatum-obog latica resasto-končast.
  - C. p. papilo – obod latice podseća na petlovu krestu
  - C. p. rococo – cvet kovrdžav i dr.

  Razmnožavanje i gajenje
  Glavni način razmnožavanja je putem semena. Da bi se proizvelo seme dobrog kvaliteta, treba
  izvršiti pravilan izbor matičnjaka – semenjačica. Matične biljke treba da su zdrave, jedre
  odgovarajućih boja i da nemaju više od 15 cvetova. Ako ima veći broj cvetova dobija se sitnije i
  manje kvalitetno seme. Cvet se oprašuje veštačkim putem pri sunčanom i toplom vremenu. U
  praksi se oprašivanje izvodi na sledeći način : kada se cvet potpuno razvije kažipstovm desne
  ruke blago se udara i polen pada na nokat palca leve ruke. Ovaj prah se prinosi vrhu tučka cveta
  koji treba oploditi vodeći računa da se ne povredi žig i stubić tučka. Pravilo je da se polenom
  jedne biljke opraši tučak druge biljke. Da je vršena oplodnja poznaje se tako što se latice
  oprašenih cvetova šire nadole i opajaju, a cvetna drška se zajedno sa plodom savija se ka zemlji.
  Berbu plodova treba izvršiti kada čaure počinju da pucaju i ostaviti ih na ravnu podlogu (sto ili
  policu) do sazrevanja. Posle toga seme se izvadi iz čaure, čisti i sortira po krupnoći. Seme
  ciklame zadržava klijavost oko 4 godine, ali je bolje setvu semena izvršiti u toku prve dve godine.
  Setvu semena treba izvršiti u avgustu – septembru. Setva semena se vrši u drvenim sandučićima
  standardne veličine. Najbolje je setvu semena izvršiti u smešu lisnjače, pregorelog stajnjaka i
  peska u odnosu 6-7:1:1. Pošto se sanduk ispuni zemljom, izrana, markirerom se označe mesta
  setve. Razmak biljke od biljke je najčešće 3x3 cm, odnosno treba zasejati oko 220 biljka po
  sandučiću. Zasejano seme se pokrije slojem zemlje oko 0,5 cm. Sanduk se zatim pokrije staklom
  preko koga se stavlja hartija i ostavlja u staklaru na temperaturi od 18-20oC. Pri ovoj temperaturi
  seme niče za 25-30 dana. Odmah posle nicanja, sanduci se odkrivaju i postavljaju na svetlo
  mesto u staklari sa temperaturom 12-15oC . Mlade biljke treba 3 puta dnevno orošavati finim
  pulvarizatorom.
  Kada se na biljkama razviju prva dva lista, tj.kad počnu međusobno da se dodiruju (10 – 12
  nedelja posle setve) treba izvršiti prvo pikiranje. Pikiranje se vrši u sandučiće i u smešu zemlje
  koja je korisćena pri setvi semena. Razmak sadnje je 4-5 cm,a okruglasto – loptasti gomolj treba
  da dođe u zemlju na istu dubinu na kojoj je bio u predhodnom sandučiću. Pre početka pikiranja
  sanduk sa rasadom treba dobro zaliti kako bi se korenov sistem što manje ozleđivao pri vađenju
  rasada. U toku prve nedelje posle pikiranja dobro je povećati temperaturu u staklarama za 2-
  3oC. Biljke treba redovno orošavati i povremeno pleviti.

  Kada biljke porastu toliko da međusobno počnu da se dodiruju, treba izvršiti drugo pikiranje.
  Drugo pikiranje treba izvršiti obično 6 nedelja posle prvog. Razmak biljka 6-7 cm, a vrši se na isti
  način i u isti supstrat kao prvo pikiranje, ali da je razmak biljaka 6-7 cm. Dalja nega sastoji se u
  čestom orošavanju, plevljenju i oprašivanju. Biljke treba gajiti pri temperaturi od 12-15oC.
  Sadnju u saksije br. 7 treba izvršiti u toku marta - aprila meseca. Prilikom sadnje mora se voditi
  računa da gornja površina gomolja bude u istoj ravni sa zemljom u saksiji. Zasađene biljke se
  postavljaju u unapred pripremljenje tople leje. Ispod jednog prozora tople leje smesti se oko 80
  saksija. U prvo vreme tolpe leje se provetravaju. Zalivanje biljaka treba vršiti oprezno jer suvišna
  vlaga može da izazove oboljenja korena (Botrytis). Nastupanjem toplih sunčanih dana, leje treba
  zasenjivati, česće orošavati i provetravati.
  Ponovno presađivanje ciklama u veće saksije (10-12 cm) vrši se kada biljke toliko porastu da
  počnu međusobno da se dodiruju (maj-jun). Pri ovom presađivanju treba gornja površina
  gomolja da bude u istom nivou sa rubom saksije. Saksije se stavljaju u iste tople leje samo ih
  treba predhodno izravnati i prekopati. Razmak između saksija treba da bude nešto veći nego
  kod predhodnog presađivanja, samo orošavanje i provetravanje treba vršiti česće. Nega biljaka
  je ista kod kod predhodnih presađivanja, samo orošavanje i provetravanje treba vršiti češće.
  Zasenjivanje leja treba vršiti u jutarnjim satima jer je ovo period visokih temperatura. Upravo
  merama nege treba biljkama obezbediti stalnu umerenu vlažnost zemljišta, dovoljno svežeg
  vazduha. I uslove difuzne svetlost. Napominje se da preko noći tople leje treba držati pokrivene
  sve dok se ne izjednačni dnevna i noćna tempretara vazduha.
  Treće, poslednje, presađivanje ciklama treba izvršiti kada biljke počnu međusobno da se
  dodiruju (avgust, septembar). Pri ovom presađivanju biljke zasaditi tako da gornja ivica gomolja
  malo viri iznad saksije (gomolj viri iznad zemlje za 1/3 svoje veličine.). U cilju postepenog
  prilagođavanja gomolja na spoljne uslove sredine, slobodni deo gomolja se prikrije tankim
  slojem zemlje. Ovaj sloj zemlje se u toku zalivanja postepeno skida sa gomolja koji ostaje
  slobodan.
  O položaju gomolja (dubini sadnje) u toku procesa proizvodnje ciklame mora se voditi računa
  pošto je biljka cenjenija, trgovački kvalitetnija, ukoliko ima veći broj listova i ako oni čine
  pravilnu rozetastu formu. Ovo će se ostvariti samo ako se pri sadnji ciklama ostavi dovoljno
  slobodnog gomolja. Međutim, važno je da ne ostane suviše gomolja jer može dođi do njegovog
  isušivanja i propadanja, što slabi moć i uništava izgled biljke. Isto tako, ako je gomolj sađen
  duboko u zemlju broj listova je smanjen, lisne drške iz osnove se krive i izgled cele biljke se
  znatno smanjuje.

  Od setve smena da poslednjeg presađivanja sastav zemljišne smeše je isti. Kod poslednjeg
  presađivanja supstrat se sastoji od smeše 6-7 delova lisnjače, 1,5 deo pregorelog stajnjaka i 1
  deo peska sa optimalnom pH vrednosti 5,5 – 6,0 . Pitanje sastava zemljišnih smeša kod ciklama,
  naročito smeše lisnjače, predmet je mnogih studija, pa su istrazivanja u Nemačkoj pokazala da
  su najpogodnije sledeće smeše:
  - Jedan deo treseta, 1 deo komposta, 1 deo klijališne zemlje i 2 kg plavog nitrofoskala na
  svaki m3 zemlje,
  - 2 dela treseta, 1 deo ilovaste zemlje i 5 kg kombinovanog đubriva na m3 zemlje.
  - Za posle presađivanja treba na svaki m3 jedne od ovih smeša dodati 3-4 kg rogovino i 2
  kg patent kalija.
  Posle poslednjeg presađivanja saksije se i dalje neguju u toplim lejama samo što su razmeštene
  na većem razmaku jedna od druge. Orošavanje i provetravanje treba prilagoditi spoljnim
  uslovima temperature i vlage vazduha. Treba znati da pri jačem zasenjivaju biljke zaostaju u
  porastu, počinju da cvetaju ranije, cvetovi su mali, u manjem broju i na kratkim drškama. Isto
  tako suvišna vlaga i slabo provetravanje može da izazove truljenje listova i gomolja. Ako se leje
  preko noći ne zatvaraju prozorima vlažan i svež vazduh sa rosom na biljke deluju povoljno i
  povećavaju otpornost listova i cvetova.
  Nega biljke u toku daljeg procesa proizvodnje sastoji se u davanju većeg razmaka između biljaka,
  čišćenju od žutih i eventualno trulih listova i njihovom sortiranju po veličini.
  U toku celog procesa proizvodnje od posednog značaja je kvalitete vode kojom se vrši zalivanje i
  orošavanje. Voda mora biti meka (da tvrdoća ne prelazi 14 jedinica). Najbolje je koristiti kišnicu
  ili pak odstajalu vodu povremne tvrdoće. Ako se orošavanje vrši tvrdom vodom dolazi do
  zatvaranja pora na listovima što se negativno odražava na intenzitet disanja i druge životne
  procese.
  Krajem septembra – oktobra kada spoljna temperatura postane kritična ciklame treba uneti u
  svetle staklare na temperaturu od 12oC. U staklaru se prvo unose one biljke koje će najranije
  cvetati. Na 1m2 staklare stavlja se oko 9-12 saksija, što znači da se između njih ostavlja dosta
  prostora. Pri unošenju svaku biljku treba očistiti od suvih listova. Ako su jesenji dani sunčani
  zasenom ciklame treba zaštiti od direktne svetlosti. Zalivanje ciklama sada treba vršiti kantom,
  bez rešetke i veoma oprezno tako da tanak mlaz vode sipamo uz ivicu saksije pazeći da se
  nakvase osnove lisnih i cvetnih drški. Setvom semena u različitim rokovima može se ciklama
  imati u cvetu od oktobra do aprila. Za pravilno planiranje proizvodnje treba znati da je od setve
  semena do dobijanja cveta ciklame potrebno 17-18 meseci. Dužina cvetanja jedne biljke u
  uslovima svetlih, zračnih i prohladnih prostorija uz pravilno zalivanje kreće se od 2-2,5 meseca.
  U novije vreme u nekim Zapadno Evropskim zemljama ciklame se gaje za rezani cvet. Kod
  ovakve namene treba voditi računa da cvetne drške budu što duže. Trajnost cveta u vodi kreće
  se 7-10 dana.
  Dobro gajena ciklama odlikuje se velikim brojem listova koji su zbijeni u gustu simetričnu rozetu.
  Listovi su skroz svi u istoj ravni. Lisne drške su kratke i čvrste i mogu da izdrže prevrnutu biljku –
  biljka dubi na listovima.
  Najčešće se dešava da se ciklama posle precvetavanja baca. Međutim, one se mogu posle
  precvetavanja postepeno zasušiti i ostaviti da miruju u hladnim, suvim prostorijama. Posle 5-6
  meseci mirovanja ciklama se počinje ponovo postepeno zalivati. Kada se pojave prvi listovi biljke
  treba presaditi u svežu zemlju na isti način kao i kod ciklame dobijene iz semena. Na ovaj način
  ciklame mogu cvetati 2-3 godine.