Forumi » Sobno cveće

Polypodiaceae - paprati

  • Moderator
  • 370 postova
  09. април 2016. 00.01.20 CEST


  Ova familija broji preko 8000 vrsta koje rastu na celoj zemljinoj hemisferi počev od krajnjeg
  severa do tropskih oblasti. One su svrstane u 80 razičitih rodova.
  Paprati su višegodišnje, žbunaste biljke sa sitno urezanim ili celim jako razvijenim listovima, koji
  u prvim fazama rasta imaju spiralno uvijen oblik. U Australiji i okolnim ostrvima rastu paprati u
  obliku stabla visine po nekoliko metara. Na naličju listova nalaze se sporanogena telasporangije.
  Spore kada dodju u vlažnu i toplu sredinu brzo klijaju obrazujući srcasti ižraštajprotalijum.
  Sa donje strene protalijuma obrazuju se muški polni organi anteridije i ženski polni
  organi arhegonije.
  Od brojnih vrsta iz familije paprati u kulturi se gaji 2000 vrsta, koje su uglavnom poreklom iz
  senovitih i polusenovitih tropskih i subtropskih oblasti. Ovo ukazuje da pri gajenju paprati u
  staklarama treba obezbediti povoljne uslove toplote, visoku relativnu vlagu vazduha i zaštitu od
  direktne svetlosti.
  Nephrolepis - Rod broji oko 30 vrsta a u kulturi se najčešče sreće oko 16 vrsta. Listovi su krupni,
  dužina drške 10-15cm, lista 30-80cm. Listovi su presti ili složeno perasti.
  Nephrolepis exalatata najčešće gajeni prestavnih ovog roda. Poreklom je iz Brazila i Meksika.
  Odlikuje se dugim, na dole savijenim, do 1m dugim perastim listovima. Ova vrsta je veoma
  osetljiva na suv vazduh, te prostorije treba često orošavati. Razmožava se deljenjem žbuna i
  bočnim izdancima. Kada se na izdanku razviju 3-4 nova lista onda se on odvaja od matične biljke
  i sadi u saksije. Zimi najbolje odgovaraju tople staklare a leti duboke leje žaštićne od sunca i
  često orošavane i zalivane.

  Platycerium alcicorne- jelenski rogovi- listova su dugi do 80 cm, režnjeviti na vrhu, vise na dole.
  Zato je najbolje držati u posudama koje vise zakačene o zid. Zahteva rahlu, humusnu zemlju sa
  dodaktom vresne zemlje (treseta) mahovine (dradiša) i peska.
  Razmožavanje i gajenje
  Paprati se mogu razmožavati sporama, deljenjem žbuna i bokora, bočnim izdancima itd.
  Setva spora vrši se u posebno pripremljeni substrat. Za setvu najbolje odgovara smeša lisnjače,
  vresove zemlje (treseta), peska. Posuda (terina) se ispuni sa ovom smešom do 1/3 a onda se ista
  zemlja proseje kroz fino sito do vrha posude.
  Pre setve zemlju treba dobro pokvasiti. Posle setve preko posude se stavlja staklo i hartija.
  Najbolja temperatura za nicanje kreće se od 22-25oC. Seme niče u roku od 10-15 dana. Odmah
  po nicanju skida se hartija. Kad biljke odrastu vrši se pikiranje u istu smešu kao kod setve, a
  kasnije se sade u saksije.
  Paprati zahtevaju rahlu, rastresitu zemlju i najbolje odgovara smeša 2 dela lisnjače, 1 deo
  vresove zemlje (treseta) 0,5 delova ilovače, 0,5 peska uz dodadak mahovine. Paprati zahtevaju
  zemljište sa kiselom reakcijom (vrednost pH od oko 6,0); pa zalivanje i orošavanje treba vršiti
  mekom vodom. Najbolje im odgovaraju tople prostorije sa temperaturom 18-24oC, visoka
  relativna vlaga, polusenovita do senovita mesta. U zimskom periodu temperatura prostorije ne
  bi trebala da je niža od 14oC. Rano u proleće paprati treba presatiti u novu zemlju.