Forumi » Astrologija

Astrologija i crkva

  • Moderator
  • 370 postova
  04. фебруар 2017. 20.18.54 CET

  Opšte je poznato koliko je crkva u prošlosti osporavala naučne poglede na svet, vasionu, život planete zemlje, da bi uvek popuštala i nakraju prihvatala naučne teorije i poglede. Mnogo je nevinih ljudi propatilo ili bilo pogubljeno na giljotini i lomači zbog pogrešnih shvatanja ljudi koji su zastupali crkvu. Danas, teologija i religija prihvataju mnoge poglede moderne nauke iako se ti pogledi ne uklapaju u potpunosti u koncepciju crkvenih pogleda na život, planetu, univerzum.

   

  Astrologija, baš kao i sve ostalo što ne počiva na jakim argumentima i dokazima, odbačena je i osporena od strane crkve, naročito je osporena njena svrha. Zašto je to tako? Hvala ti Bože što si nam omogućio „loše“ da bi smo mogli uživati u „dobrome“. Jedina osoba koja je razumela u potpunosti ove principe i pokušala ljudima da ih predoči, bio je Isus Hrist. Isus u koga veruje skoro cela planeta, ali neveruje i u njegove reči. Ili bolje rečeno ne razume njegove reči. „Hvala ti bože što si nam dao glad da bi mogli da se zasitimo“. Nije li ovo princip koji govori o suprotnosti? Jeste. I taj princip astrologija odlično poznaje i razume. Astrologija nas uči da na stvari gledamo iz drugačijeg ugla, realnog ugla. Gde se jasno mogu uvideti mnoge greške i površnosti koje nas sve više odvajaju od pravog sopstvenog „Ja“. Uči nas da niko od ljudi nije mogao da bira gde će se roditi, a samim tim ni kakav će se roditi. Uči nas da znamo „Da u životu ima uzbrdica isto koliko i nizbrdica, a da brzinu kretanja na nizbrdicama sami odredjujemo“. Takodje, uči nas da se na planeti prepliću sile dobra i zla. A da te sile dobra i zla čine jednu celinu koja se zove život. Kada bi isključili jednu od ove dve sile (ova dva principa), život bi izgubio smisao. Upravo tu Crkva, ili bolje rečeno ljudi koji zastupaju Crkvu, greše pokušavajući da isključe jedan od ova dva principa, a to je u ovom slučaju loše (zlo). Jer nisu svesni da je Tvorac stvorio oba principa da bi život dobio smisao. Stvorio je i „Dobro“ i „Loše“, t.j sva iskušenja koja život sa sobom nosi. Ukoliko bi uklonili (iskorenili) pricip „lošeg“, onda bi Isusove reči „Hvala ti bože što si nam dao glad da bi mogli da se zasitimo“ izgubile smisao. Onda bi konzumacija hrane bila bezvredna, bela boja se nebi razlikovala od crne, istovremeno bi „dobro“ izgubilo smisao i bilo nešto jednolično, monotono, bezvredno, nepostojano. U astrologiji, planete su podeljene, baš kao i aspekti i sve ostalo, na dobre i loše. Ukoliko bi iz horoskopa uklonili loše, automatski dobre (pozitivne) planete nebi imale nikakav smisao, a samim tim nebi bile od koristi.

   

  Bilo bi glupo zanositi se činjenicom da „Dobro“ uvek pobedjuje „Zlo“, kao i da je „Zlo“ nešto što možemo iskoreniti i ukinuti, jer preplitanje dobrog i lošeg, u nama stvara emociju koja se zove „Volja za životom“. I dokle god na planeti „Loše“ bude prisutno, postojaće i „Dobro“. Baš kao što crna podloga zahteva bela slova. Astrologija nas uči da razumemo „Zlo“ i samim tim ga iskoristimo u pozitivne svrhe. A ne uči nas da iskorenjujemo „Zlo“, jer tako se „Zlo samo još više širi, jer bi ga i sami morali činiti...

   

  Save


  Poslednja izmena: 04. фебруар 2017. 20.28.11 CET"