Forumi » eKnjige

Jevrejima Poslanica – Komentari – E. J. Waggoner

  • Moderator
  • 711 postova
  04. новембар 2017. 16.40.23 CET

  Jevrejima poslanica – Komentari koja objedinjuje E. Dž. Vagonerove nadahnute misli izgovorene nama daleke 1897. godine, do danas su ostale neiskorišćeni kladenac, gotovo netaknut kristalno čist izvor jevanđeoske nauke koju mora lično spoznati svaka duša koja danas traga za Bogom i Njegovim spasenjem.

  – Kako Božja pravednost postaje moja?
  – Na koji način je Isus Hristos postao moja zamena?
  – Šta ja da činim da bi spasenje Božje donelo vidljive i stvarne plodove u mom životu?

  Na ova i mnoga druga pitanja, tako poznata svakom hrišćanskom verniku, autor daje veoma neobične i gotovo sasvim neočekivane odgovore čak i za mnoge dugogodišnje istraživače Biblije.