Kreativni kutak» Polls

  • Lara C®ft

    Da li ste kreativni?

    Dodao Lara C®ft 23. avgust 2013. - 9 glasova - 791 pregled
    Svako od nas ima ogroman kreativni potencijal, pitanje je zašto ga ne koristimo? Zašto ne iskoristiti nešto što nam stoji na raspolaganju i čega ima beskonačno mnogo?