Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

La­za­nja s mlin­ci­ma i pa­pri­ka­ma

Recept

Sastojci:

* 250 g mli­na­ca, kupovnih ili domaćih (recept za mlince)
* 400 g mla­dog kra­vljeg si­ra
* 100 g mo­ca­re­le
* po 4 žu­te i cr­ve­ne pa­pri­ke ba­bu­re
* 80 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na
* 1 čen be­log lu­ka
* 1 ve­zi­ca bo­silj­ka (ili 2 rav­ne ka­ši­či­ce su­vog)
* su­va maj­či­na du­ši­ca, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber
Proprema:

Ope­ri­te pa­pri­ke, od­stra­ni­te im pe­telj­ke i se­men­ke, pa ih se­ci­te na ko­ma­de ši­ri­ne oko 4 cm. Za­grej­te ulje u te­flon­skom ti­ga­nju, do­daj­te ce­li be­li luk, od­stra­ni­te ga kad poč­ne da tam­ni, pa uba­ci­te pa­pri­ke. Po­so­li­te ih, po­klo­pi­te ti­ganj i pr­ži­te ih 15 mi­nu­ta.

Uljem pre­ma­ži­te du­blji va­tro­stal­ni ka­lup i re­đaj­te slo­je­ve mli­na­ca pro­vu­če­nih kroz to­plu vo­du, pa­pri­ka, ko­ma­di­ća mla­dog si­ra i mo­ca­re­le, za­tim par­me­za­na i po par li­sto­va bo­silj­ka i ma­lo maj­či­ne du­ši­ce. Za­vr­ši­te slo­jem pa­pri­ka, mo­ca­re­le, mla­dog si­ra i par­me­za­na, pa pre­lij­te uljem. Pe­ci­te 25 mi­nu­ta u rer­ni za­gre­ja­noj na 200˚C, dok se po­vr­ši­na ne za­pe­če.

Social Share