Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Školj­ki­ce s krom­pi­rom i bo­silj­kom

Recept

Sastojci:

* 320 g te­ste­ni­ne u ob­li­ku školj­ki­ca
* 2 če­na be­log lu­ka
* 2 ve­ća krom­pi­ra
* 2 gran­či­ce ru­zma­ri­na (ili 1 rav­na ka­ši­ka su­vog)
* 2 kri­ške tost hle­ba
* 1 ve­za bo­silj­ka
* 40 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na
* ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber
Priprema:

Olju­šti­te krom­pi­re i ise­ci­te ih na koc­ki­ce. Za­grej­te 6 ka­ši­ka ulja u du­bljem te­flon­skom ti­ga­nju i pr­ži­te krom­pir 10 mi­nu­ta sa svih stra­na. To­kom ku­va­nja uba­ci­te usit­njen čen be­log lu­ka i po­la ko­li­či­ne sit­no sec­ka­nih igli­ca ru­zma­ri­na. Kad je krom­pir hr­skav spo­lja, a mek iz­nu­tra, po­so­li­te ga, po­bi­be­ri­te, do­daj­te još ma­lo ru­zma­ri­na i sklo­ni­te s va­tre.

Od­stra­ni­te ko­ri­cu s kri­ški hle­ba i to­sti­raj­te hleb pod gri­lom u rer­ni. Sa­če­kaj­te da se ras­hla­di, iz­lo­mi­te ga i iz­blen­di­raj­te s li­sto­vi­ma bo­silj­ka i pre­o­sta­lim be­lim lu­kom ise­če­nim na li­sti­će.

Sku­vaj­te pa­stu u do­sta po­so­lje­ne klju­ča­le vo­de, oce­di­te je i uba­ci­te u ti­ganj s krom­pi­rom. Pro­me­šaj­te, ras­po­re­di­te na ta­nji­re, po­spi­te par­me­za­nom i mr­vi­ca­ma, po­bi­be­ri­te i po­slu­ži­te.

Social Share