Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Ma­ka­ro­ni s bo­ra­ni­jom i mr­vi­ca­ma s bal­za­mi­kom

Recept

Sastojci:

* 320 g ma­ka­ro­na po iz­bo­ru
* 1 kri­ška in­te­gral­nog hle­ba
* naj­bo­lje sta­rog 2 da­na
* 200 g smr­znu­te bo­ra­ni­je
* 2 če­na be­log lu­ka
* 60 g di­mlje­nog kač­ka­va­lja
* 30 g par­me­za­na u ko­ma­du
* 1 ve­za ori­ga­na (ili 2 rav­ne ka­ši­či­ce su­vog)
* bal­za­mi­ko sir­će, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­berPriprema:

Osta­vi­te bo­ra­ni­ju da se od­le­di. Di­mlje­ni kač­ka­valj sit­no na­ren­daj­te. Od­stra­ni­te ko­ri­cu s hle­ba, pa hleb krup­no iz­blen­di­raj­te. Po­pr­skaj­te ga sa 2 ka­ši­či­ce bal­za­mi­ko sir­će­ta i to­sti­raj­te u rer­ni za­gre­ja­noj na 120˚C 5 mi­nu­ta ili dok mr­vi­ce ne po­sta­nu hr­ska­ve.

Sta­vi­te pa­stu da se ku­va u do­sta po­so­lje­ne klju­ča­le vo­de za­jed­no s bo­ra­ni­jom. Oce­di­te ih, pa ih pro­pr­ži­te u du­bljem ti­ga­nju s pre­o­sta­lim, sec­ka­nim be­lim lu­kom na 3 ka­ši­ke ulja. Po­tom do­daj­te ori­ga­no, ren­da­ni di­mlje­ni kač­ka­valj i pro­me­šaj­te.

Ras­po­re­di­te te­ste­ni­nu na po­je­di­nač­ne ta­nji­re, po­spi­te je par­me­za­nom ise­če­nim na tan­ke li­sti­će i mr­vi­ca­ma. Po­bi­be­ri­te i po­slu­ži­te pre­li­ve­no ma­sli­no­vim uljem.

Social Share