Forumi » Bonton

Bonton - Hodanje po ulici

  • 1436 postova
  14. јануар 2016. 16.06.30 CET

  Muško-ženski par: žensko ide sa desne strane u opštem slučaju. Kada su prirodne nepogode ili je put loš, muško uvek treba da bude sa one strane koja je izloženija, dok ženska osoba uvek treba da bude zaštićena.

  žensko-ženski i muško-muški par: starije osobe, deca i osoba kojoj se iz bilo kog razloga izražava poštovanje treba da bude “zaštićenija”, odnosno da bude sa one strane koja je manje izložena “opasnostima”.
  Troje: ukoliko idu dve osobe ženskog pola i jedna osoba muškog, muško je u sredini. Isto važi i za obrnut slučaj.
  Više osoba: ide se u parovima, tako da se ne zauzima cela širina trotoara-puta.