Forumi » Pravopis srpskog jezika

Skraćenice

  • 1436 postova
  14. јануар 2016. 21.52.37 CET

  Da bismo uštedeli u prostoru i u vremenu, skraćujemo reči. 

  U Pravopisu srpskoga jezika ( izmenjeno i dopunjeno izdanje)  piše: ,, Prema postanku i načinu skraćivanja, skraćenice se mogu svrstati u više grupa : opšte (domaće) skraćenice, merne i opšte međunarodne skraćenice, verzalne skraćenice, verbalizovane skraćenice, pri čemu se pravi razlika između slobodnog i programiranog skraćivanja“.

  Matica srpska, Novi Sad, 2010.

  Da posle moga citata ne budete kao plavi , neću komplikovati.

  Najčešće koristimo OPŠTE (domaće skraćenice) i pišemo ih malim slovom, a skraćivanje obeležavamo tačkom.

  Zašto pišemo tačku?

  Pišemo tačku zato što skraćujemo reč.

  Da je skraćenicom obuhvaćena cela reč, ne bismo pisali tačku.

  Početne skraćenice:

  a) samo početno slovo: g. – gospodin ili godina, t. – tačka, n.e. – nove ere, o.m. – ovog meseca ;

  b) početna grupa samoglasnika : br. – broj, str. – strana, mn. – množina, i dr. – i drugi ;

  c) početna grupa do drugog samoglasnika : ul. – ulica, prof. – profesor, gimn. – gimnazija, inž. – inženjer, god.

  d) do trećeg, retko i do četvrtog samoglasnika : biol. – biologija (biološki), neob. – neobično ;

  e) deo reči do sufiksa (tvorbenog nastavka) : srp. – srpski, tur. – turski, grč. – grčki.

  Sažete skraćenice :

  a) sa prvim i poslednjim slovom : dr – doktor, gđa – gospođa, pišu su bez tačke (obuhvaćena je cela reč) ;

  b) sa prvim i karakterističnim slovima: tzv.-  takozvani , stsl. –  staroslovenski, jd. –  jednina ;

  c) sa udvojenim prvim slovom gg. – gospoda )kao znak množine).

  Ima skraćenica od višečlanih izraza : npr. – na primer, itd. – i tako dalje, tj. – to jest….


  Poslednja izmena: 17. јануар 2016. 02.12.58 CET"