Forumi » Arhitektura

Istorija arhitekture

  • 1436 postova
  25. јануар 2016. 16.31.29 CET

  Istorija arhitekture odnosi se na na sve tehničke, funkcionalne i estetske stepene razvijanja kroz istoriju. Arhitekturom su se ljudi bavili od svog nastanka pa sve do dana današnjag. Ljudi su od davnina imali potrebu da nešto stvore, da naprave, pa je tako nastala i arhitektura koja se postepeno razvijal i usavršavala.

  Kroz istoriju gradilo se na različite načine pa su se tako i stilovi menjali. Stilovi gradnje zavisili su od razdoblja, klimatskih uslova, religije i kulture. Sa dolaskom industrije arhitektura dobija nove stilove koji se menjaju iz godine u godinu.

  Arhitektura kroz istoriju delila se na praistorijsku arhitekturu, arhitekturu starog veka, arhitekturu srednjeg veka, arhitekturu novog veka, arhitekturu 19. veka, arhitekturu 20. veka i aarhitekturu 21. veka.


  Poslednja izmena: 11. април 2016. 22.37.09 CEST"
  • 1436 postova
  11. април 2016. 22.24.15 CEST

  Egipatska arhitektura je sastavni deo svih Egipćana i celokupne egipatske civilizacije. Egipatska arhitektura jedna je od najznačajnijih arhitektura starog veka. Te građevine i danas postoje i traju preko tri hiljade godina.

  Egipatska arhitektura bazira se na specifičnom uređenju koje je spojilo arhitekturu, religiju, umetnost i pismo. Jedna od osnovnih odlika egipatske arhitekture je polihromija, koja podrazumeva bojenje pojednih delova građevine.

  Egipatska arhitektura bogata je građevinama koje su napravljene od trske, drveta i nilskog blata. Krovovi na građevinama su ili ravni ili zasvođeni. Nilsko blato su mešali sa vodom, dodavajući pesak i slamu. Zidovi su bili jaki i dodavane su im niše i pilastri.

  Pravili su se piloni i kapije koji su bili dekorisani motivima odražavanja harmonije kroz pobede nad neprijateljima. Ispred građevina često su se pravile statue vladara ili obelisk. Obelisk predstavlja stub koji ima vrh u obliku piramide.


  Poslednja izmena: 11. април 2016. 22.49.12 CEST"
  • 1436 postova
  11. април 2016. 22.26.26 CEST

  Barokna arhitektura je veoma dinamičnog izgleda i karakterišu je pročelja koja su bogato ukrašena stubovima i lukovima. Od oblika je još zastupljena i elipsa. Barokna arhitektura stigla je odmah posle renesasne arhitekture.

  Barokna arhitektura dobila je ime od reči "baluka" što u prevodu znači perlica, bogato i kitnjasto. Kada se gradi u baroknom stilu podrazumevaju se velike građevine koje se prave od velikog broja različitih materijala.

  Barokna arhitektura se najbolje ogleda u crkvama, dvorcima i kraljevskim rezidencijama. Na trgovima su to razni stubovi i fontane. U baroknom stilu jasno su izdefinisani odnosi svetlosti i senki kako bi se dočarala dinamika pokreta. Zastupljene su veoma složene kompozicije i često se oriste i asimetrične dijagonalne kompozicije.


  Poslednja izmena: 11. април 2016. 22.49.07 CEST"
  • 1436 postova
  11. април 2016. 22.28.13 CEST

  Viktorijanska arhitektura došla je nakon georgijanske arhitekture, odnosno nakon dolaska na vlast kraljice Viktorije. Ono što je karakteristično za viktorijansku arhitekturu su cvetovi i motivi čipke koji se nalaze i u enterijeru i u eksterijeru.

  Zanimljivo je da se viktorijanski stil ne pominje samo kada je arhitektura u pitanju, već kada je u pitanju socijalni, ekonomski i tehnički razvoj Velike Britanije. Odnosilo se čak i na odeću, jer je kraljica Viktorija obožavala čipku.

  Građevine koje su sagrađene u viktorijanskom stilu odišu elegancijom, bez obzira o kom se materijalu radi. Viktorijanska arhitektura obuhvata i drvo kao materijal, a akcenat se stavlja na duborez koji obiluje čipkom i cvetovima.


  Poslednja izmena: 11. април 2016. 22.49.03 CEST"
  • 1436 postova
  11. април 2016. 22.29.30 CEST

  Persijska arhitektura doživela je evoluciju nakon rušenja Vavilona, i imala je jedno veli razdoblje u istoriji. Naime najveći akcenat persijske arhitekture bio je na građenju palata. U persijskoj arhitekturi upotrebljavaju se često simboličke i čiste forme.

  Persijska arhitektura bazira se na simetričnim i pravougaonim predvorjima kao i hodnicima, kroz koje se mohu videti tragovi umetnosti starih civilizacija. Persijanci vole raskoš i veliki akcenat stavlja se na balkone i terase.

  Balkoni i terase prave se od kamena i često imaju stubove. Stubovi su sastavni deo persijske arhitekture. Stilovi u dvoranama često su izmešani sa raznim stilovima egipatske pa i asirske arhitekture.

  U persijskoj arhitekturi neretko viđamo stubove u obliku palmi, kao i figure bikova. U kamenu su često uklesani reljefi ili su zabeležene pobede važnih istorijskih ličnosti. Persijska arhitektura prepuna je dekorativnih detalja, koji potiču od njihove nomadske prirode.

   


  Poslednja izmena: 11. април 2016. 22.48.59 CEST"
  • 1436 postova
  11. април 2016. 22.30.59 CEST

  Arhitektura Beograda predstavlja najbolje pokazatelje ekonomskog i kulturnog razvoja grada. U arhitekturi se najbolje najbolje vide prihvatanja i prilagođavanja stranim uticajima. Beograd je krajem 19. veka počeo sa urbanizacijom, pa je i arhitektura postala veoma značajna.

  Podizao se veliki broj zgrada i kuća u različitim stilovima. Stilovi su se mešali svuda i danas su vidljivi kada se uporede crkve, obrazovne i administrativne ustanove. U to vreme, arhitekte su pribegaale modernim graditeljskim trendovima.

  Početkom 20. eka, sve građevine usklađivane su sa starom arhitekturom kako se ne bi ugrozio vizuelni identitet. Ovo se odnosilo i na arhitekturu enterijera, što se pre svega odnosilo na funkcionalnost objekta.

   


  Poslednja izmena: 11. април 2016. 22.48.55 CEST"