Forumi » Istorija i teorija umetnosti

Istorija mozaika

  • 1436 postova
  25. јануар 2016. 17.02.32 CET

  Mozaik predstavlja slaganje prirodnog kamena ili malih, prefabrikovanih kocki (takozvane tesare) od različitih materijala (npr. stakla, keramike) i dobijanje ornamenta ili slike na taj način. Ove kockice se u skladu sa prethodno sačinjenim nacrtom utiskuju u još svež malter a zatim se površina izravnava poliranjem.

  Najstariji mozaici u boji od glinenih loptica pronađeni su u Vavilonu i potiču iz 4. veka p. n. e. U 5. veku p. n. e. u Grčkoj su izrađivani mozaici od belih i crnih oblutaka. Mozaici u boji koji su mogli da imitiraju iluzionizam i svetlosne efekte pojavljuju se u doba helenizma. Značajno izražajno sredstvo mozaici su bili u rimskoj umetnosti i to pre svega podni mozaici. Imali su značaja i u ranohrišćanskoj i u vizantijskoj umetnosti. Upotrebom zlatnih pločica mozaici su dobili novi karakter i pre svega se koriste za ukrašavanje tavanica i zidova.

  Sa prevazilaženjem Maniera greca u periodu trečenta opada i interesovanje za mozaike. Tek je jugendstil doneo privremeno oživljavanje interesovanja za mozaik.

  Osim u sakralnom prostoru u 20. veku umetnost mozaika je igrala značajniju ulogu u socijalističkom realizmu i muralizmu.