Forumi » Komande Unreal

BOTSERV komande

  • 53 postova
  25. септембар 2014. 23.11.45 CEST

  Komande mogu biti u obliku /msg botserv, /botserv ili /bs 
  /msg botserv help - lista komandi i opcija dostupnih na serveru


  /bs info #ime_kanala ime_bota - dobijanje informacja o botu na kanalu
  /bs act #ime_kanala tekst - slanje teksta na kanal preko bota u obliku akcije *Dedica vas pozdravlja
  /bs assign #ime_kanala nick_bota - dodavanje bota na kanal ( administratori ) 
  /bs badwords #ime_kanala add rech - dodavanje zabranjenih reci na listu
  /bs badwords #ime_kanala del (rech | broj) - brisanje dodate reci
  /bs badwords #ime_kanala list - lista zabranjenih reci
  /bs badwords #ime_kanala clear - brisanje liste zabranjenih reci
  /bs unassign #ime_kanala - "skidanje" bota sa kanala
  /bs bot add nick korisnik host pravo_ime - komanda rezervisana za administratore ( /bs help bot - za dobijanje vise informacija )
  /bs botlist - lista botova dostupnih na serveru
  /bs say #ime_kanala tekst - slanje teksta na kanal preko bota
  /bs unassign #ime_kanala - "skidanje" bota sa kanala


  KICK opcije

  /bs kick #ime_kanala badwords (on | off) - bot dozvoljava ili ne ruzne reci (psovke ili uvrede)
  /bs kick #ime_kanala bolds (on | off) - bot dozvoljava ili ne podebljana slova
  /bs kick #ime_kanala caps (on | off) - bot dozvoljava ili ne velika slova 
  /bs kick #ime_kanala colors (on | off) - bot dozvoljava ili ne obojeni tekst i crteze na kanalu
  /bs kick #ime_kanala flood (on | off) - bot dozvoljava ili ne flood na kanalu
  /bs kick #ime_kanala repeat (on | off) - bot dozvoljava ili ne ponavljanje teksta
  /bs kick #ime_kanala reverses (on | off) - bot dozvljava ili ne tekst pisan unazad 
  /bs kick #ime_kanala underline (on | off) - bot dozvoljava ili ne podvucen tekst

  SET Komande

  /bs set #ime_kanala dontkickops (on | off) - bot izbacuje ili ne @opove 
  /bs set #ime_kanala dontkickvoices (on | off) - bot izbacuje ili ne voices (korisnike sa + ispred nika)
  /bs set #ime_kanala fantasy (on | off) - ukjucivanje pojedinih komandi koje bot izvrsava kao opovanje ili ban. Komande su u obliku !op, !ban, !deop...
  /bs set #ime_kanala greet (on | off) - pozdravna poruka koju bot salje pri ulasku korisnika na kanal
  /bs set #ime_kanala nobot (on | off) - iskljucuje bota sa kanala
  /bs set #ime_kanala symbiosis (on | off) - pri izvrsenju pojedinih komandi ili akcija (kick ili topic) chanserv je zamenjen imenom bota
  /bs set #ime_bota private (on | off) - rezrvisano za administratore ( /bs help set private - za vise informacija )