Forumi » Zdravlje

Zdravlje zene

  • 1436 postova
  27. јануар 2016. 14.32.26 CET

  Širom sveta, svaka 2 minuta, po jedna žena umire od raka grlića materice. Globalno, rak grlića materice je treći najčešći oblik raka kod žena - u svetu godišnje čak oko 500 000 žena oboli od njega, a više od polovine ne dobije borbu sa ovom bolešću.

   

  Prema podacima u Srbiji rak grlića materice čini 6 % od svih smrtnih slučajeva kod žena. Srbija ima najveću učestalost raka grlića materice (24,3 na 100 000) u odnosu na sve druge republike bivše Jugoslavije i jednu od najvećih među zemljama jugoistočne Evrope.
  Na sreću, razvoj raka grlića materice uglavnom traje dosta dugo (deset i više godina), a tok razvoja se može pratiti pri redovnim ginekološkim kontrolama.

   

  Šta izaziva rak grlića materice?

   

  Zahvaljujući istraživanju od preko 30 godina danas je poznato da je glavni uzročnik raka grlića materice humani papilomavirus (skraćeno HPV) - pronađen u 99,7% dijagnostikovanih slučajeva u svetu. Među njima, najonkogeniji su HPV tipovi 16 i 18 koji su odgovorni za oko 70% slučajeva raka grlića materice.
  HPV infekcija je vrlo česta infekcija kod žena i muškaraca. Prenosi se polnim odnosom i kod relativno malog broja zaraženih žena ona može dovesti do nastanka raka grlića materice. Problem je što gotovo 80% polno aktivnih žena bude bar jednom tokom života zaraženo, pa tada i mali procenat mogućnosti za nastanak raka daje veliki broj slučajeva (već pomenutih 500 000 slučajeva godišnje).

   

  Postoje dva osnovna tipa raka grlića materice

   

  U najvećem broju slučajeva radi se o raku skvamoznog pločastog epitela. Pored ovog tipa, kao najčešćeg, postoji i adenokarcinom (20-25% slučajeva) koji se javlja u samom kanalu grlića materice. Adenokarcinom je u većoj meri povezan sa HPV tipom 18 i s obzirom na lokaciju može biti teži za otkrivanje. Na sreću, njegova učestalost pojave kod žena je manja, ali se smatra agresivnijim i ima manji procenat preživljavanja.

   

  Simptomi raka grlića materice su zapravo retki i nespecifični i mogu da ih izazovu i druga stanja. To mogu biti krvarenje nakon polnog odnosa, neuobičajeni sekret i bol u genitalnom području. Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, potrebno je da posetite ginekologa.

   

  Kako sprečiti rak grlića materice?

   

  Za sprečavanje raka grlića materice osnovu čini redovan, bezbolan ginekološki pregled tokom koga se uzima bris sa grlića materice koji se zatim ispituje pod mikroskopom na prisustvo abnormalnih ćelija i testira na prisustvo HPV virusa. Negativan rezultat na cobas HPV testu obezbedjuje potpunu sigurnost od nastanka raka grlića materice u sledeće 3 godine.

   

  Za testiranje HPV virusa postoji više komercijalnih testova.

   

  Cobas HPV Test , zasnovan na "Real Time PCR" tehnologiji (RT-PCR), omogućava detekciju 14 visokorizičnih tipova HPV-a, sa istovremenom genotipizacijom HPV-16 i HPV-18 koji su najopasniji u smislu izazivanja raka grlića materice. Ovo je jedini test ovog tipa odobren od strane FDA (Uprava za hranu i lekove USA).

   

  Redovan skrining na prisustvo HPV-a testovima kakav je RT-PCR firme ROCHE  može osigurati raniju identifikaciju žena sa najvećim rizikom za razvoj raka grlica materice, čime se može sprečiti razvoj ove opasne bolesti. Test je potpuno automatizovan (uključujući i fazu izolacije DNK) čime je apsolutno izbegnuta mogućnost za kontaminaciju uzorka. Pored obavezne pozitivne i negativne kontrole, bez kojih nije moguće određivanje (čime se garantuje pouzdanost cele procedure), za svaki uzorak ponaosob se određuje i beta-globin, parametar čije je prisustvo dokaz da je u uzetom uzorku prisutno dovoljno ćelija za analizu, što garantuje apsolutno pouzdan rezultat.

   


  Poslednja izmena: 27. јануар 2016. 14.52.37 CET"