Forumi » Komande Unreal

BNC komande

  • 53 postova
  25. септембар 2014. 23.25.03 CEST

  BWHO : Lista BNC korisnika
  PASSWORD : Promena passworda (lozinke)
  BVHOST : Promena vhosta: /bvhost ip/vhost
  PROXY : Konekcija na IRC server preko proxija
  SETUSERNAME : Promena vaseg korisnickog imena
  SETAWAY : Promena away poruke
  SETAWAYNICK : Promena nicka kad ste away
  SETLEAVEMSG : Promena poruke na kanalima kad izlazite sa servera
  LEAVEQUIT : Napustanje svih kanala pri izlasku sa servera
  JUMP : Promena IRC servera
  BQUIT : Deconekcija sa IRC servera
  BCONNECT : Konekcija sa IRC serverom
  AIDLE : Anti idle - ukljucenje/iskljucenje
  AUTOREJOIN : autojoin - ukljuci/iskljuci
  ADDSERVER : Dodavanje IRC servera na listu
  DELSERVER : Brisanje IRC servera sa liste
  LISTSERVERS : Lista vasih IRC servera
  ADDNETWORK : Dodavanje mreze IRC klijentu
  DELNETWORK : Brisanje mreze IRC klijentu
  SWITCHNET : Promena mreze
  ADDOP : Dodavanje nick-a na op listu
  DELOP : Brisanje nick-a sa OP liste
  LISTOPS : OP Lista
  ADDAUTOOP : Dodaje AOP na listu
  DELAUTOOP : Brisanje AOP-a
  LISTAUTOOPS : Lista AOP-a
  ADDBAN : Dodaje ban na ban listu
  DELBAN : Brisanje bana sa liste
  LISTBANS : Ban lista
  ADDASK : Dodavanje komande
  DELASK : Brisanje komande
  LISTASK : Lista komandi
  ADDIGNORE : Ignorisanje nekoga
  DELIGNORE : Brisanje sa liste ignorisanih nick-ova
  LISTIGNORES : Lista ignorisanih
  ADDDCC : Izvrsava automatsku komandu DCC ka botu
  LISTDCC : DCC lista
  DELDCC : Brisanje DCC sa liste
  DCCCHAT : Pokrece DCC chat
  DCCANSWER : Prihvatanje DCC chat-a
  DCCENABLE : Aktiviranje/iskljucivanje DCC-a
  DCCSEND : Slanje fajlova
  DCCGET : Prihvatanje poslatog fajla
  DCCSENDME : Upload fajla primljenog preko DCC na bnc
  AUTOGETDCC : Automatsko prihvatanje svih DCC-a
  DCCCANCEL : Ponistavanje DCC-a
  PLAYPRIVATELOG : Citanje logovanih poruka
  ERASEPRIVATELOG : Brisanje poruka
  ADDLOG : Dodavanje filtera za logove
  DELLOG : Ponistavanje filtera za logove
  LISTLOGS : Spisak filtera
  PLAYTRAFFICLOG : Logovi konekcije
  ERASETRAFFICLOG : Brisanje logova konekcije
  ENCRYPT : Kodiranje poruka
  DELENCRYPT : Ponistavanje kodiranja
  LISTENCRYPT : Citanje kodiranih poruka
  TRANSLATE : Prevod poruke
  DELTRANSLATE : Ponistava prevod
  LISTTRANSLATE : Lista prevedenih poruka
  BREHASH : Rehash proksija i ponovno pokretanje svih konekcija
  MADMIN : Promena Flaga korisniku ka nivou Admina
  UNADMIN : Skidanje Flaga Adminu ka nivou korisnika
  BKILL : Kill (ubijanje) korisnika proksija
  SOCKSTAT : Pregled raznih konekcija
  ADDUSER : Dodavanje korisnika
  DELUSER : Brisanje korisnika
  NAMEBOUNCER : Promena imena BNC-u ( Link )
  LINKTO : Dodavanje linkovanog BNC-a sa host-om i port-om
  LINKFROM : ADodavanje linkovanog BNC-a na vash BNC
  RELAYLINK : Aktivira/dezaktivira link
  DELLINK : Brisanje linka
  LISTLINKS : Lista linkova
  RELINK : Ponovno pokretanje linka
  PLAYMAINLOG : Pregled logova konekcije
  ERASEMAINLOG : Brisanje logova konekcije
  ADDALLOW : Dodavanje vhost-a
  DELALLOW : Brisanje vhost-a
  LISTALLOW : Lista vhost-ova
  SRELOAD : Pokretanje skripti korisnika
  SETLANG : Biranje jezichke opcije
  BHELP : Lista postojecih komandi