Forumi » Pravopis srpskog jezika

SKRAĆENICE

  • 1436 postova
  14. јануар 2016. 18.11.28 CET

  U srpskom jeziku postoje dve vrste skraćenica:

  I Skraćenice koje nastaju skraćivanjem reči u čitanju se izgovaraju potpuno, kao da nisu skraćene. I one se međusobno razlikuju, a najčešće se upotrebljavaju sledeće:

  a) skraćenice kod kojih se skraćivanje označava tačkom:

  br. (broj) tzv. (zako zvani) ž.r. (ženski rod)
  uč. (učenik) i sl. (i slično) v.d. (vršilac dužnosti)
  str. (strana) tj. (to jest) o.g. (ove godine)
  b) skraćenice za mere, veličine, novčane jedinice koje se pišu bez tačke:

  m (metar) g (gram) USD (američki dolar)
  cm (centimetar) t (tona) EUR (evro)
  km (kilometar) l (litar) JPY (japanski jen)
  kg (kilograd) dcl (decilitar) GBP (britanska funta)
  mg (miligram) hl (hektolitar) SIT (slovenački tolar)
  Pošto su to međunarodne skraćenice pišu se latinicom.

  c) Bez tačke se pišu i sledeče skraćenice: dr (doktor), gđa (gospođa), gđica (gospođica).

  II Skraćenice koje su nastale od prvog slova ili sloga svake reči u višesložnim izrazima (složene skraćenice) čitaju se različito:

  a) neke se čitaju potpuno kao da su svi delivi reči napisani, a pišu se bez tačke, npr.:
  VPŠ - Viša poslovna škola
  UN - Ujedinjene nacije
  PTT - Pošta, telefon, telegraf

  b) neke postaju reči pa se čitaju kao skraćenice i menjaju po padežima, npr.:
  Bila sam u SAD-u. Iz SAD-a sam donela kompakt diskove sa operskom muzikom.

  c) skraćenice preuzete iz stranih jezika pišu se kako se izgovaraju i menjaju se po padežima, npr.:
  Uneskova pomoć zemljama u razvoju je dragocena.
  Pomoć u hrani i lekovima je stigla od Unicefa.