Forumi » Pravopis srpskog jezika

Upravni govor

  • 1436 postova
  30. март 2016. 14.13.31 CEST

  Upravni govor jeste onaj kada se govornik izražava. I to radi direktno. Imamo tri načina izražavanja upravnog govora.
  Neupravni govor je onaj kada mi ustvari prepričavamo da je govornik nešto rekao.
  Sada ćemo videti primere za upravni i neupravni govor.
  Primeri za neupravni govor odnosno prepričavanje
  Maša je rekla da je nabrala višanja za kompot.
  Dušan je rekao da ide u bioskop i da li hoćemo da idemo sa njim.
  Maša je rekla da je knjiga koju je nedavno pročitala odlična.
  Primeri za upravni govor
  Maša reče: ,Nabrala sam višanja za kompot.'
  ,Nabrala sam višanja za kompot', reče Maša.
  'Nabrala sam višanja,, reče Maša, ,, za kompot.'
  Dušan reče: ' Idem u bioskop, hoćete li vi da idete sa mnom.?'
  ,Idem u bioskop, hoćete li vi da idete sa mnom?' reče Dušan.
  'Idem u bioskop,, reče Dušan, ,hoćete li vi sa mnom?'
  Maša reče: 'Knjiga koju sam nedavno pročitala je odlična.'
  ,Knjiga koju sam nedavno pročitala je odlična', reče Maša.
  'Knjiga koju sam nedavno pročitala,,reče Maša, , je odlična.