Forumi » Mačke

Bengalska macka

  • 1436 postova
  05. мај 2016. 16.34.53 CEST

  Atraktivna je kao pojava koja ujedinjuje izgled divlje životinje i pitomu narav domaće mačke.
  Poreklo
  Bengal Cat, u prevodu Bengalska mačka, relativno je nova hibridna rasa koja je ljubiteljima mačaka postala poznata pod prvobitnim nazivom Leopardette.

  Šta su hibridi?
  Vrsta važi kao vrsta ako je u prirodi u stanju da se razmnožava a da pritom sa drugim vrstama ne osniva mešovite populacije. Tokom evolucije, vrste su se međusobno izolovale i toliko biološki udaljile jedna od druge, da različito genetsko nasleđe ne dozvoljava njihovo mešanje .
  Čovek to očigledno nije voljan da prihvati pa stalno pokušava, kako u svetu flore tako i u svetu faune, da mimoiđe prirodno postavljene zakone i principe. Šezdesetih godina je u Americi vršeno eksperimentalno ukrštanje divlje bengalske mačke, poznate pod imenom ALC - Asian Leopard Cat, [felis bengalensis] i domaće mačke.
  Felis bengalensis [ALC - Asian Leopard Cat]
  Mačka srednje veličine, težine 3,5 – 7kg. Spram tela relativno male glave sa manjim zaobljenim ušima i velikim okruglim očima. Noge su joj duže nego u domaće mačke. Dlaka je kratka, puna i meka. Boje variraju od oker do braonkasto žute sa crnim flekama ili rozetama sa crnim konturama. Živi u blizini vode, lovi zečeve, ptice, miševe i ribe. Ženka donosi 2-3 mladunčeta na svet i othranjuje ih sama.

  Ukrštena je ALC ženka sa mužjakom domaće mačke. I pored poznatih problema neplodnosti mužjaka u pokoljenju iz takvih ukrštanja, pojavio se i problem da divlja mačka kao mati, u opasnosti često ubija svoje potomstvo. Prešlo se na sparivanje ALC mužjaka sa ženkom domaće mačke.
  U prvoj generaciji zvanoj F1 se dobro održao željeni izgled, mada sa neželjenim efektom da se velikim delom nasleđuje karakter divljeg oca, ali bar domaća mačka nije imala problema da othrani svoje poludivlje potomstvo. Najvažniji su prvi kontakti sa okolinom i samo pitoma majka može naučiti svoje mačiće da se ne ophode i ne reaguju divlje u raznim situacijama .
  Kao sto je već rečeno, procenat neplodnosti mužjaka kod hibrida je velik. To je način na koji se priroda brani od neželjenih slučajnosti.
  Kod ženki to nije slučaj. Da bi se izbegao efekat “vraćanja unatrag”, sparivanjem F1 ženke sa ALC mužjakom, došlo se na ideju ukrštanja drugih domestifikovanih rasa flekastih mačaka. U dostupnim izvorima nije navedeno u kojoj meri su ove rase odigrale ulogu u hibridizaciji, spominje se samo sledeći princip i bez naznake ko je bio mužjak a ko zenka:
  ALC x domaća mačka = F1 Bengalska mačka
  F1 x domaća mačka = F2 Bengalska mačka
  F2 x domaća macka = F3 Bengalska mačka
  F3 x domaća macka = F4 Bengalska mačka [SBT]


  Generacije F1 – F3 se zovu Foundations [foundation - osnova], a četvrta generacija F4 ima naziv Stud Book Tradition, skraceno SBT, sto znači da može dobije Pedigre.
  Početkom devedesetih godina je rasa bila priznata prvo u Americi, pa onda i u Evropi. Tip Bengalske mačke je fiksiran, mačaka ima dovoljno, tako da više nije potrebno ukrštanje sa drugim rasama, ali se još i danas delimično praktikuje ukrštanje „unatrag“, ukrštanje sa ALC. Vrlo malo odgajivača drže ALC, F1, F2 i F3. Ove mačke nisu pogodne da se drže kao kućni ljubimci jer još uvek imaju osobine divlje zivotinje, za čije je držanje potrebna zvanična dozvola.
  Sada, kada ima dovoljno Bengalskih mačaka važi sledeći principi:
  ALC x Bengalska macka = F1 Bengalska mačka
  F1 x Bengalska mačka = F2 Bengalska mačka
  F2 x Bengalska mačka = F3 Bengalska mačka
  F3 x Bengalska mačka = F4 Bengalska mačka (SBT)
  Iz ove tabele možemo zaključiti da današnje Bengalske mačke imaju nešto više “divlje” krvi nego nego u počecima hibridizacije.

  Karakter
  Bengal mačka očarava svojom prisnošću, znatiželjom i razigranošću. Obožava da se igra sa vodom, da se penje i da skače. Zbog njenog prirodnog nagona da je stalno u pokretu, ne treba je držati u malom stanu ili je ostavljati samu. Potrebno joj je društvo, najbolje mačje. Dobro se slaže sa drugim mačkama i rasama ako nisu agresivne.

  Izgled
  Izgled Bengalske mačke se ipak udaljio od izgleda ALC. Na nju podseća, što je i bio cilj, još samo flekasto krzno Bengal mačke. Građom tela se izrazito približila domaćoj mački.
  Prema TICA i FIFe standardu Bengal mačka treba da izgleda “divlje”, ali da nema karakter svojih predaka. Treba da ima temperament domaće mačke. Srednje je veličine, misićava. Prednje noge nešto malo kraće nego zadnje, šape velike i okrugle. Rep dugačak i čvrst, prema kraju tanji, vrh zaobljen i crn. Dlaka kratka do srednje dugačka, puna i meka. Glava je trouglastog oblika zaobljenih kontura, u odnosu na telo relativo mala. Uši male do srednje veličine, dosta razdvojene i zaobljene na vrhu. Nos veliki i širok, lako konkavan. Njuška izrazito široka, oči velike i okrugle, boje braon, zelene ili boje ćilibara, u skladu sa bojom dlake. Point boje su sa plavim očima. Odgajivači su se potrudili da paleta boja bude što veća. Boje se dele u dve grupe: brown i snow, brown spotted tabby, snow spotted tabby

  Šare se dele na:

  spotted [flekasto], ovde sa rozeta
  marbled [mermerne šare, zapravo classic tabby], što malo podseća na ocelota

  Evo jos nekoliko boja:

  seal lynx point, points imaju plave oči
  seal sepia marbled
  blue marbled
  sael mink spotted
  silver spotted

  Apsoluni raritet:

  melanistic, crna podloga sa crnim šarama koje se naziru samo pod Sunčevim svetlom. Zovu je Panterette.

  Ko zna, možda će jednoga dana i to biti zasebna rasa???