Forumi » Origami

  • Moderator
  • 592 postova
  29. мај 2016. 14.32.29 CEST

  Origami zeka

   

  1. Pripremite papir i makaze. Ukoliko vaš papir nije kvadratnog oblika, isecite višak.

   

  2. Savijte papir po jednoj dijagonali, dobićete izgled trougla.

   

  3. Uzmite dve ivične tačke trougla i savijte ih ka trećoj tački, tako da se ivice trougla nađu na sredini papira.

   

  4. Okrenite papir tako da su savijeni delovi okrenuti nadole. Zatim savijte ivice papira na unutra tako da se poklope sa sredinom papira.

   

  5. Ivicu dobijenih preklopa savijte na napolje (u suprotnom smeru od prethodnog), tako da se poklopi sa spoljnom ivicom papira. Ovaj preklop će vam poslužiti da lakše savijete papir u sledećem koraku.

   

  6. Prethodno napravljeni preklop otvorite tako da četiri sloja papira koji se nalaze u njemu razdvojite na po dva sa svake strane, pa tako otvoreno izravnajte. Ponovite postupak sa druge strane.

   

  7. Dobijeni oblik savijte na pola, tako da prethodno napravljeni preklopi budu sa spoljašnje strane.

   

  8. Ivice papira koje su odvojene od osnove savijte na unutra i ka napolje dokle može, pa izravnajte i time ste dobili buduće uši zeca. Ponovite postupak sa druge strane.

   

  9. Savijte dobijene uši ka unutra tako da formirate preklop koji će dati uverljiviji oblik ušiju, kao što je prikazano na slikama. Ponovite postupak sa druge strane.

   

  10. Zatim deo papira u obliku trougla ispred ušiju savijte ka njima, obavijajući ih, tako da formirate oblik glave. Lagano oblikujte papir, pa pažljivo izravnajte, kao što je prikazano na slikama.

   

  11. Sada zadnji deo formirane figure, iza ušiju, savijte ka unutra i dole "obrnutim preklopom", kao što je prikazano na slikama, formirajući zadnji deo tako da jedan deo "viri" dole.

   

  12. Deo prethodno napravljenog preklopa, onaj koji je virio, savijte ka unutra i gore "obrnutim preklopom", kao što je prikazano na fotografijama, praveći rep koji će malo viriti.

   

  13. Vaš origami zeka je gotov!