Forumi » Zanimljivosti

Naučnici stvorili alkohol iz vazduha!

  • Moderator
  • 592 postova
  17. октобар 2016. 09.46.20 CEST

   

   

  Američki naučnici su razvili tehnologiju za proizvodnju etanola iz ugljen-dioksida korišćnjem elektrohemijske reakcije katalizatora bakra i grafena.Ili prosto rečeno stvorili su alkohol iz vazduha!...  "Koristili smo ugljen-dioksid tako što smo reakciju oksidacije pokrenuli u suprotnom smeru", rekao je jedan od članova tima Adam Rondinone. Po njegovim rečima, istraživači su bili iznenađeni dobijanjem etanola od ugljen-dioksida uz pomoć samo jednog katalizatora sa efikasnošću do čak 63 odsto

  Tokom eksperimenta tim je izazivao električno pražnjenje u vodi koristeći katalizator koji se sastojao od nanočestica bakra sa dodacima grafena, prenosi časopis "Chemistry Select" naučnikove reči

  Po prvim pretpostavkama naučnika nabori grafena su naročito efikasni u samoj hemijskoj reakciji, čime se ubrzava i olakšava pretvaranje ugnjen-dioksida u etanol.

  "Nabori grafena su, bukvalno, kao gromobrani veličine 50 nanometara koji oko sebe koncentrišu i privlače elektrohemijsku reakciju", rekao je Rondinon.

  Tehnologija je, faktički, spremna za praktičnu upotrebu, troškovi potrebnih katalizatora su izuzetno niski, a reakcija može da se izvede u vodi na sobnoj temperaturi.

  Po rečima naučnika, tehnologija može da se koristi za skladištenje energije koju proizvode solarni paneli i vetrenjače.