Forumi » Fitness i rekreacija

Kalorije

  • 87 postova
  25. октобар 2016. 13.37.47 CEST

  Kalorije su jedinice kojima se meri energetska vrednost hrane. Energetska potrošnja zavisi od vrste sporta i trajanja takmičenja, pa može biti vrlo različita, što znači da se za svaku sportsku disciplinu mora vršiti posebno planiranje ishrane na osnovu stvarnih energetskih potreba. 

  Prema Davidsonu i Meiklejohnu, dnevne prosečne energetske potrebe sportista u aktivnoj fazi treninga i takmičenja kreću se između 4000 i 5000 kcal. 
  U zavisnosti od dužine i inteziteta treninga menjaju se i energetske potrebe. Prema najnovijim zapažanjima, uprkos progresu u tehnici sportskih aktivnosti, energetska potrošnja takmičara se stalno povećava zbog sve većeg opterećenja na treningu. Ukoliko organizmu nije uneta potrebna energija ona će se deponovati u organizmu. 

  Potrošnja kalorija kod određenih vrsta aktivnosti u toku 30 minuta: 

  Sport kcal 
  skijanje 600 
  košarka 600 
  trčanje (8.5 km/h) 570 
  preskok 550 
  plivanje 500 
  planinarenje 500 
  teške gimnastičke vežbe 450 
  vožnja biciklom 410 
  brzo hodanje (6 km/h) 300 
  vežbe na gimnastičkim spravama 290 
  lagani hod (4.2 km/h) 200 
  lake gimnastičke vežbe 170