Forumi » Komande Unreal

CHANSERV komande

  • 53 postova
  25. септембар 2014. 23.09.13 CEST

  /msg chanserv help - lista komandi i opcija dostupnih na serveru -

  /cs access #ime_kanala add nick nivo - davanje nivoa ili statusa nekom niku na kanalu. Voice + (vop) je nivo 3, halfop nivo 4, @op je nivo 5, SOP je nivo 10,
  /cs akick #ime_kanala add nick | host (razlog) - dodavanje nika na akik listu, nik je automatski banovan pri ulasku na kanal (razlo nije obavezan)
  /cs ban #ime_kanala nick (razlog) - izbacivanje sa zabranom ulaska na kanal (razlog nije obavezan)
  /cs clear #ime_kanala (modes | bans | ops | voices | users) - ciscenje svih modova, banova, @op statusa, pluseva ili izbacivanje svih korisnika sa kanala
  /cs dehalfop #ime_kanala nick - skidanje hop statusa nekome (%)
  /cs deop #ime_kanala nick - skidanje @op statusa nekome
  /cs deowner #ime_kanala - skidanje statusa vlasnika kanala (preuzimanje kanala)
  /cs deprotect #ime_kanala nick - skidanje zastite (+a) nekome na nekom kanalu
  /cs devoice #ime_kanala nick - skidanje vop statusa nekome (+)
  /cs drop #ime_kanala - ponistavanje registracije kanala
  /cs getkey #ime_kanala - dobijenje pass-a (shifre) kanala, rezervisano za botove, skripte i administratore
  /cs halfop #ime_kanala nick - davanje hop statusa (%)
  /cs identify #ime_kanala pass (sifra) - identifikacija vlasnika kanala
  /cs info #ime_kanala (all) - dobijanje informacija o kanalu
  /cs invite #ime_kanala - pozivate sami sebe na kanal ako je u +i modu
  /cs kick #ime_kanala nick (razlog) - izbacivanje nekoga sa kanala
  /cs list mode - lista kanala po odabranom modu ( /cs list +i - lista kanala u invite modu ), kanali u +p (private) modu nisu na listama
  /cs logout #ime_kanala nick - brisanje identifikacije za kanal
  /cs owner #ime_kanala - davanje statusa vlasnik kanala (+q)
  /cs protect #ime_kanala nick - davanje zastite nekome na nekom kanalu (+a)
  /cs register #ime_kanala pass opis_kanala - registrovanje kanala ( /cs register #PERA pik123 Dobrodosli )
  /cs sendpass #ime_kanala - slanje sifre (pass) kanala na meil vlasnika kanala dat pri registraciji nika
  /cs unban #ime_kanala - skidanje svih banova na kanalu ukoliko vi ne mozete uci a imate sop ili ste vlasnik kanala
  /cs voice #ime_kanala nick - davanje vop statusa (+) nekome na nekom kanalu
  /cs topic #ime_kanala novi_topic - promena topic-a (teme) kanala

  SET komande - /cs set #kanal opcija parametri

  /cs set #ime_kanala bantype broj - odredjuje vrstu bana koju ce koristiti chanserv za udaljavanje sa kanala. Odredjuju se brojevima od 0 do 3:
  0 - *!user@host
  1 - *!*user@host - za vise informacija probajte komandu /cs help set mlock
  2 - *!*@host
  3 - *!*user@*.domain
  /cs set #ime_kanala desc opis_kanala - postavlja opis kanala ili tema o kojoj se na kanalu prica
  /cs set #ime_kanala email neki_meil - vezivanje neke meil adrese uz kanal
  /cs set #ime_kanala entrymsg poruka - postavljanje ulazne poruke koja je vidljiva pri ulasku na kanal
  /cs set #ime_kanala founder nick - postavljanje vlasnika kanala
  /cs set #ime_kanala keeptopic on | off - topic je sacuvan i kada je kanal prazan
  /cs set #ime_kanala mlock modovi_kanala - ovim mozete blokirati modove kanala ( /cs set #KANAL mlock +nt-pmik )
  /cs set #ime_kanala opnotice on | off - posle svake op ili deop komande na kanal se salje notice poruka
  /cs set #ime_kanala password novi_pass - promena sifre (pas-a) za kanal, morate se prvo identifikovati kao vlasnik kanala i imati njegov nik
  /cs set #ime_kanala peace on | off - ukljucuje mogucnost korisnicima da koriste chanserv komande (ban, kick...) protiv korisnika sa visljim acces nivoom
  /cs set #ime_kanala private on | off - kanal se pojavljuje ili ne na listi kanala posle komande /cs list
  /cs set #ime_kanala restricted on | off - kick-ban sa kanala svih korisnika sa negativnim acces-om, ili ako je @op kontrola ukljucena, svih koji nisu na acces listi
  /cs set #ime_kanala secure on | off - jedino korisnici sa registrovanim nikovima ili koji su na acces listama mogu uci na kanal
  /cs set #ime_kanala securefounder on | off - jedino pravi vlasnik kanala moze menjati opcije kanala a ne svi oni koji znaju pass ili sifru
  /cs set #ime_kanala secureops on | off - jedino osobe na acces listama mogu dobiti status @op-a na kanalu
  /cs set #ime_kanala signkick on | off | level - kick preko chanserva bice potpisan nikom koji je komandu i napisao
  /cs set #ime_kanala topiclock on | off - "zakljucavanje" topica, promena je moguca jedino preko komande /topic
  /cs set #ime_kanala web_adresa - vezivanje neke web adrese uz kanal (url)
  /cs set #ime_kanala sucessor nik - ovim se postavlja naslednik kanala ukoliko nik pravog vlasnika bude dropovan ili ponisten
  /cs set #ime_kanala xop on | off - ovim birate nacin davanja statusa na kanalima, ukljucenjem koristite klasicne @op komande a iskljucenjem access komande ( /cs help set xop - za vise informacija )


  Davanje statusa na kanalima

  Ako vam je xop opcija ukljucena, statuse dajete (skidate) sledecim komandama:

  /cs vop #ime_kanala add (del) nick
  /cs hop #ime_kanala add (del) nick
  /cs aop #ime_kanala add (del) nick
  /cs sop #ime_kanala add (del) nick

  U protivnom ( xop iskljucen ) komande su:

  /cs access #ime kanala add nick 1 - za vop (voice)
  /cs access #ime kanala add nick 3 - za halfop ( % )
  /cs acces #ime_kanala add nick 5 - za aop
  /cs access #ime_kanala add nick 10 - za sop

 • 29. октобар 2015. 01.30.13 CET

  Kada je XOP iskljucen i koristi se numericki sistem statusa osnovne su

  1 - vop

  4 - hop

  5 - aop

  10 - sop

  Komandom /cs levels #Ime_kanala set AUTOOP 3
  menjate npr. da svi koji imaju lvl 3 imaju Auto OP (AOP).

  /cs levels #ime_kanala dis INVITE - Gasi /cs invite opciju
  DIS - Znaci disable, pa tako mozete npr. iskljuciti BADWORDS, GREET, SAY itd.

  /cs levels #ime_kanala list  - Lista sve lvl-e


  Poslednja izmena: 29. октобар 2015. 01.31.14 CET"