Forumi » Komande Unreal

HOSTSERV komande

  • 53 postova
  25. септембар 2014. 23.12.50 CEST

  Komande su rezervisane za Servis administratore i servis operatore (ircop). Za pomoc kucajte /oper help ili /admin help


  /msg hostserv on - aktivira vas vhost (virtuelni ili lazni host) vidljiv komandom /whois
  /msg hostserv set - postavljanje vhosta nekom niku
  Ako ircd podnosi promenu identiteta, mozete koristiti komandu: /msg hostserv set @
  /msg hostserv setall - konfiguracija vhosta za sve nickove iste grupe
  Ako ircd podnosi promenu identiteta kotistite SET @
  /msg hostserv off - Iskljucuje vam vhost koji koristite i vas IP postaje vidljiv
  /msg hostserv del - brisanje vhosta navedenom niku
  /msg hostserv list [|] - lista odgovoarajucih vhost-ova
  /msg hostserv group - postavlja vhost aktuelnog nika svima u grupi (sinhronizacija istog vhosta svim nikovima jedne grupe)