Forumi » Komande Unreal

OPERSERV komande

  • 53 postova
  25. септембар 2014. 23.14.06 CEST

  Za pomoc oko komandi kucajte /msg operserv help .Sve komande poslate OperServu su snimljene i logovane Ako ste dostigli nivo administratota ili ircop-a sve ovo bi vec trebali znati mada malo podsecanja nije na odmet   /msg operserv global poruka - slanje poruke svim korisnicima na mrezi vidljiva u aktivnom prozoru
  /msg operserv stats [akill | all | reset] - statistike servera od momenta pokretanja services, broj registrovanih kanala i nikova, trenutne statistike, akill i sqline statistike. Bez opcija dobijate trenutnu statistiku ; UPTIME je ista funkcija kao i STATS 
  /msg operserv oper add nick - dodavanje servis operatora (ircop) od strane administratora
  oper del {nick | broj | liste} - ponistavanje nika ili cele liste
  oper list [mask | liste] - lista services operatora
  oper clear - kompletno ciscenje liste 
  /msg operserv admin add nick - dodavanje admina od strane services root
  admin del {nick | broj | liste}
  admin list [mask | liste]
  admin clear 
  /msg operserv ignore {add | del | list} [time] [nick] - postavljanje ignore opcije izmedju services i korisnika na odredjeno vreme ili do ponovnog pokretanja 
  Default vrednosti su u sekundama tj, s za sekunde, m za minute, h za sate i d za dane, nemoguce je kombinovati ih; 0 je za stalan
  /msg operserv mode #kanal modes - postavljanje modova za kanal od strane IRCops
  /msg operserv umode user modes - promena modusa korisnika na kanalima od strane administratora 
  /msg operserv oline user flags - postavljanje operflag-a nekom korisniku od strane administratora
  /msg operserv clearmodes #kanal [all] - skidanje svih binarnih modusa sa kanala (i,k,l,m,n,p,s,t) i svih banova ; opcijom all skidaju se i svi +o i +v statusi sa kanala
  /msg operserv kick #kanal nick razlog - parametri su isti kao i za normalni kick od strane @op-a stim sto je ovde kick potpisan operservom i ircop-om koji je koristi 

  AKILL
  /msg operserv akill add [+trajanje] mask:razlog
  akill del {mask | broj | liste}
  akill list [mask | liste]
  akill view [mask | liste]
  akill clear

  SGLINE
  /msg OperServ SGLINE ADD [+trajanje] mask:razlog
  sgline del {mask | broj | lista}
  sgline list [mask | lista]
  sgline view [mask | lista]
  sgline clear


  SQLINE
  /msg OperServ SQLINE ADD [+trajanje] mask:razlog
  sqline del {mask | broj | lista}
  sqline list [mask | lista]
  sqline view [mask | lista]
  sqline clear

  SZLINE
  /msg OperServ SZLINE ADD [+trajanje] mask:razlog
  szline del {mask | broj | lista}
  szline list [mask | lista]
  szline view [masque | lista]
  szline clear 
  Trajanje bana je ceo broj kojem sledi d (dani), h (sati), ili m (minuti). Ako ne stavite jedinicu za vreme, ban ce biti +30d (default vrednost).
  Za trajni ban (szline) stavite vrednost +0. Komandom stats akill mozete konsultovati ove vrednosti.

  SET Komande

  /msg operserv set opcija vrednost - aktuelne opcije su:

  /msg operserv set readonly {on | off}
  /msg operserv set logchan {on | off} 
  /msg operserv set debug {on | off | broj}
  /msg operserv set noexpire {on | off}
  /msg operserv set superadmin {on | off}
  /msg operserv noop set server
  /msg operserv noop revoke server
  /msg operserv jupe server [razlog]
  /msg operserv raw tekst
  /msg operserv update
  /msg operserv reload
  /msg operserv quit
  /msg operserv shutdown
  /msg operserv restart
  /msg operserv killclones
  /msg operserv chanlist [{model | nick} [secret]]
  /msg operserv userlist [{model | kanal} [invisible]]
  /msg operserv exception add [+vreme] mask limit razlog
  exception del {mask | lista}
  exception move broj pozicija
  exception list [mask | lista]
  exception view [mask | lista]
  /msg operserv session list minimal
  session view host
  session list
  session view

  Modovi

  Neke od modova (modes) dobijate automatski pri konekciji a neke mozete dati sebi na kanalima i serveru ukoliko imate status za to. Pojedine su rezervisane za administratore i IRC Operatore, tj. samo ih oni mogu davati ili koristiti. Komanda je /mode nick +modus | -modus ( /mode PERA +T )

  Za spisak modusa korisnika ukucajte u statusu /helpop umodes 

  O - localni IRC Operator (ircop samo na odredjenom serveru)
  o - globalni IRC Operator (ircop na celoj mrezi)
  i - nevidljiv
  w - cita wallops poruke
  g - vidi i salje "glopops" i "locops"
  h - dostupan za pomoc
  s - vidi notice servera
  k - vidi /kill komande 
  S - zastita rezervisana za services 
  a - service administrator ili kick zastita
  A - server administrator 
  N - administrator mreze 
  T - tehnicki administrator ili blokiranje CTCP (ping, verzija...) 
  C - co-administrator 
  c - vidi connects/disconnects na serveru 
  f - vidi serverova flood upozorenja 
  r - registrovan nik 
  x - krije hostname (IP adresu) 
  e - vidi notice poslate od strane korisnika 
  b - vidi i salje chatops 
  W - vidi ko koristi komandu /whois na njega (samo za IRCOP)
  q - jedino U:lignes vas mogu izbaciti (kick) Ova zastita se daje i vlasnicima kanala (owner ili founder) 
  B - robot (bot) mode
  F - vidi notice na celoj mrezi 
  I - nevidljiv join/parts (nevidljiv na kanalima) Rezervisano za administratore 
  H - krije ircop status (samo za IRCOP) 
  d - ne dobija poruke sa kanala 
  v - salje notice za odbijen DCC ukoliko isti sadrzi virus 
  t - pokazuje da koristite Vhost (lazna adresa)
  G - filtrira ruzne reci (badwords.message.conf) u porukama sa **** 
  z - obelezava korisnike sa SSL konekcijom (kriptovana) 
  R - samo registrovani nikovi vam mogu pisati na priv
  Modovi kanala

  Neki od modova se dobijaju automatski pri registraciji kanala (nrt) Pojedine mozete dodati kasnije dok su neki rezerisani za administratore. Da bi dodali ili skinuli neki canalmode morate imati najmanje @OP na kanalu. Komanda je /mode #ime_kanala + | - modus ili /mode #kanal + | - modus nick

  Za spisak dostupnih modova otkucajte u statusu /helpop chmodes 

  p - privatan kanal
  s - tajni kanal
  i - mozete uci jedino ako ste pozvani na kanal (invite only)
  m - moderisan kanal, jedino +voice i @op mogu pricati na kanalu 
  n - blokiranje spoljnih poruka
  t - jedino @op mogu menjati topic 
  r - registrovan kanal 
  R - jedino registrovani nikovi mogu uci na kanal 
  c - sve poruke u boji su blokirane 
  Q - peace mode; nema izbacivanja sa kanala (kick) Jedino U:line mogu izbaciti nekoga (botserv ili chanserv) 
  O - kanal rezervisan za ircop 
  A - kanal rezervisan za administratore 
  K - komanda /knock #ime_kanala poruka nije dozvojena 
  S - ponistava boje 
  l - (limit) ogranicenje broja korisnika na kanalu ( /mode #ime_kanala +l 5 )
  b - iskljucenje (ban) sa kanala ( /mode #ime_kanala +b Zloglasni )
  k - zakljucan kanal - potreban pass (kljuc) za ulazak na kanal ( /join #ime_kanala pass )
  o - davanje statusa @ nekome ( /mode #ime_kanala +o Jolie79 ) 
  v - daje + (voice) datom niku ( /mode #ime_kanala +v Jolie79 )
  L <#kanal2> - ako je limit na kanalu postignut svi koji pokusavaju uci bice poslati na drugi kanal ( /mode #kanal +L #kanal2 )
  a - zastita nika (kick ili drop nemoguc)
  e - nick koji moze uci na kanal i pored bana na njegov host
  h - halfop (%) nick moze koristiti komande topic, kick (sem protiv @) i postavljati modove +vmntib ( /mode #ime_kanala +h Jolie79 ) 
  f : - flood zastita, unesite broj linija u sekundi. Svako preterivanje je kaznjeno kickom a na kanlima u Peace modu (+Q) sledi ban. 
  H - nijedan korisnik sa +I (veliko i) modom ne moze uci na kanal (nevidljivi join/parts)
  N - zabrana promene nikova na kanalu 
  ^ - daje moduse kanala 
  G - koriscenje badwords liste. Svaka rec sa liste je automatski promenjena u ****
  u - auditorium - komande /names i /who #kanal daju jedino listu @opova
  C - CTCP zabranjen na kanalu (ping, version, finger...) 
  z - jedino korisnici sa SSL konekcijom mogu uci na kanal (secure connection) 
  I - zabranjen poziv (invite) na kanalu (veliko i) /mode #ime_kanala +I


  Poslednja izmena: 25. септембар 2014. 23.15.52 CEST"
  • 53 postova
  25. септембар 2014. 23.19.43 CEST

  /adchat poruka - Ova komanda salje poruku svima koji imaju modove C, A, a ili N
  /addmotd text - Dodaje text u motd (Message of the day)
  /addomotd text - Dodaje text u oper motd (Oper message of the day)
  /chatops poruka - Salje poruku svima koji imaju mod O
  /chghost nick zeljeni.host - Menja host odredjenom useru
  /chgident nick ident - Menja identd odredjenom useru
  /chgname nick name - Menja real name odredjenom useru
  /chgswhois nick text - Menja swhois odredjenom useru
  /close - Zatvara sve nepoznate konekcije sa servera
  /connect server - Konektuje dva servera prethodno konfigurisana u unrealircd.conf-u
  /dccdeny filemask razlog - Odbacuje dcc send za odredjen type
  /die password - Ugasiti server preko mirca, koristi se password konfigurisan u unrealircd.conf
  /gline +*host/nick vreme razlog - Dodaje ban za uzera na svim serverima u mrezi. Skida se komandom /gline -*host
  /globops poruka - Svi IRC opovi vide poruku.
  /kill nick razlog - Diskonektovati nekoga sa servera
  /kill nick1,nick2,nick3 - killovati vise njih sa servera
  /kline +hostmask/nick vreme razlog - Dodaje ban za usera na odredjenom serveru. Skida se komandom /kline -hostmask
  /locops poruka - Poruku vide svi sa modom o
  /module - Daje listu svih modova koji su ubaceni u server.
  /nachat poruka - Poruku vide Network Administratori
  /oper uid password - Uzimanje oper/admin statusa
  /opermotd - Gledanje Oper Message of The Day
  /rehash - Reread svih conf fajlova
  /restart password - Restartovanje servera preko mIRC-a, koristi se password konfigurisan u unrealircd.conf
  /sajoin nick #kanal - Ubacivanje odredjenog usera u odredjeni kanal (Force)
  /sapart nick #kanal - IZbacivanje odredjenog usera sa odredjenog kanala (Force)
  /samode #kanal mod - Menjanje moda na kanalu (Force)
  /sdesc Poruka - Postavljanje opisa na serveru. Potreban +A ili +C
  /sethost zeljeni.host - Menjanje svog Vhosta
  /setident ident - Menjanje svog identa
  /shun +*userip/nick vreme razlog - Postavljanje shuna (sto znaci, user prakticno moze samo da gleda, da bude na serveru ali ne moze da odgovara ni da salje komande).
  /spamfilter add tip akcija vreme razlog format - Dodavanje spamfiltera.
  tip: dodavanje mete 'c' channel msg, 'p' private msg, 'n' private notice, 'N' channel notice, 'P' part msg, 'q' quit msg, 'd' dcc, 'a' away, 't' topic, 'u' user
  akcija: (sta preduzeti; samo jedna akcija moze) 'kill', 'tempshun' (only shun current session), 'shun', 'kline', 'gline', 'zline', 'gzline', 'block' (blocks the msg), 'dccblock' (unable to send any dccs), 'viruschan' (part all channels and join the virus help chan), 'warn' (warn for IRC Operators).
  vreme: postavljanje vremena, koristi - za default
  format: zabranjena rec
  /spamfilter del tip akcija vreme razlog format - Skidanje Spamfiltera
  /squit server - Diskonektovanje tog servera iz mreze.
  /tsctl alltime - dobijanje informacija o sync-u
  /undccdeny filemask razlog - Suprotna od dccdeny
  /wallops poruka - Slanje poruke svima s modom w. Samo IRCOps salju poruke, ali svi sa modom +w vide.
  /zline +*userip/nick vreme razlog - Dodavanje bana
  /ircops - pokazuje listu svih dostupnih administratora
  /uline nick - Ulinuje odredjenu osobu (ovo je dodatna komanda, nema na piku npr)

  • 53 postova
  25. септембар 2014. 23.23.17 CEST
  OperServ Komande sa objasnjenjima (anope-servisi)

  /os global poruka - Slanje poruke svim korisnicima
  /os stats {akill | memory | All | reset | uplink} - dobijanje informacija o servisima i mrezi
  /os admin add nick - Dodavanja usera na admin listu (Root Only)
  /os admin del nick - Brisanje admina sa admin liste (Root Only)
  /os admin list - pregled admin liste
  /os admin clear - brisanje admin liste (Root Only)
  /os oper add nick - Dodavanje usera na oper listu (Root Only)
  /os oper del nick - Brisanje opera sa oper liste (Root Only)
  /os oper list - pregled oper liste 
  /os oper clear - brisanje oper liste (Root Only)
  /os staff - Prikazuje "osoblje" servisa i online status
  /os mode #kanal flags - Postavljanje chan modova preko os-a
  /os kick #kanal nick razlog - Kickovanje preko os-a
  /os clearmodes #kanal [all] - Skida sve binarne modove (i,k,l,m,n,p,s,t) i banove sa kanala. ALL - brise sve binarne + ops & voices.
  /os {akill | szline | sqline | sgline} add [+expiry] mask razlog - dodaje na akill/szline/sqline/sgline listu
  /os {akill | szline | sqline | sgline} del mask - brise sa akill/szline/sqline/sgline liste
  /os {akill | szline | sqline | sgline} list - prikazuje akill/szline/sqline/sgline listu
  /os {akill | szline | sqline | sgline} view - kao list, samo prikazuje i ko je dodao na akill/szline/sqline/sgline
  /os {akill | szline | sqline | sgline} clear - brise sve sa akill/szline/sqline/sgline liste
  /os chanlist - prikazuje sve kanale koji se koriste u trenutku kad je komanda poslata
  /os userlist - prikazuje sve usere na serveru u trenutku kad je komanda poslata
  /os randomnews/logonnews add poruka - Dodaje poruku koja ce biti prikazana userima pri logovanju na server (Admin only)
  /os randomnews/logonnews del {broj | ALL} - Brise poruku ili poruke sa liste poruka koje ce biti prikazane pri logovanju na server (Admin only)
  /os randomnews/logonnews list - Lista sve poruke na randomnews/logonnews listi.
  /os opernews add poruka - Dodaje poruku koja ce biti prikazana operima pri izvrsenoj komandi /oper uid password (Admin only)
  /os opernews del {broj | ALL} - Brise poruku ili poruke sa liste poruka koje ce biti prikazane pri operovanju (Admin Only)
  /os opernews list - Lista sve poruke koje ce biti prikazane pri operovanju 
  /os exception {add | del | move | list | view} nick!user@host - Manipulacija exception listom (admin only)
  /os noop set server - Disableuje sve opere sa datog servera. Operi su killovani da bi sprecio izvrsenje /rehash komande .
  /os noop revoke - Suprotna komanda od prethodne.
  /os jupe server razlog - Pravljenje laznog datog servera na servisima kako bi preventovalo da se isti pravi konektuje. Server se ponistava komandom /squit.
  /os ignore {add | del | clear | list} [time] [nick] - Modifikovanje Ignore liste. User na ignore listi je ignorisan od strane servisa za odredjeno vreme, ili do sledeceg restarta. (s - seconds, m - minutes, h - hours, d - days)
  /os reload - Reloadovanje services.conf-a (Za ubacivanje nekih opcija i dalje je potreban restart)
  /os restart - Restartovanje servisa (cuva db-e (database))
  /os quit - Quitovanje servisa (ne cuva db-e)
  /os update - Tera updateovanje db-a
  /os shutdown - Zatvaranje services-a sa cuvanjem db-a
  /os defcon {1|2|3|4|5} - Postavljanje predjasnje postavljenih restrikcija u izuzetnim situacijama (kao napad na server)
  /os chankill [+expiry] kanal razlog - killovanje svih usera sa datog kanala.
  /os svsnick nick novi-nick - Menjanje datog nicka u novi-nick (force) (Super Admins Only)
  /os oline nick flags - Postavljanje odredjenih oper flagova useru. (Super Admins Only)
  /os umode nick flags - Menjanje usermodova (Super Admins Only)
  /os {modload | modunload} zeljeni-module - Loadovanje/unloadovanje odredjenog modula
  /os modlist - Listanje svih ucitanih modula
  /os modinfo - Informacije o ucitanim modulima

  Set Komande (Rezervisano za Services Administratore)
  /os set superadmin {on|off} - Ukljucivanje ili ne super-admin moda (obezbedjuje status foundera na svakom kanalu)
  /os set readonly {on|off} - Ako je ukljucen readonly mod, useri nece moci da modifikuju nikakve podatke u Servisima (nick/chan access liste).
  /os set debug {on|off} - Ako je ukljucen debug mode sve poruke servisima ce biti zapisane u log fajlu.
  /os set logchan {on|off} - Logovanje poruka na dati kanal (kanal mora biti konfigurisan u services.conf)
  /os set noexpire {on|off} - U ovom modu ukljucen je noexpire za nickove, kanale, akillove i izuzetke do iskljucivanja.
  /os set ignore {on|off} - Postavljanje ignore-a na Servise.
  /os set list - Prikazuje stanje nekoliko opcija
  __________________