Forumi » Najbolji recept

Pravila i uslovi nagradne igre (april - maj 2015)

Ova tema je zatvorena.
  • 53 postova
  15. април 2015. 18.42.11 CEST

   


  Pravila i uslovi za održavanje i učešće u nagradnoj igri za najbolji recept u kategoriji torte i kolači


  Organizator i zvanična pravila 


  Nagradna igra za najbolji recept u kategoriji torte i kolači održava se u organizaciji mreže VolimoNet u aprilu i maju 2015. godine. 
  Da biste stekli pravo učešća u ovoj nagradnoj igri, morate prihvatiti pravila i uslove, naznačena u Pravilima i uslovima (Pravila) u nastavku.


  Pravila i uslovi ove nagradne igre će biti objavljeni i na zvaničnoj Fejsbuk stranici mreže VolimoNet https://www.facebook.com/www.volimo.net?ref=hl kao i na specijalnoj VolimoNet stranici namenjenoj sekciji KUVAR https://www.facebook.com/pages/Volimonetkuvar/227050010806033?ref=hl i biće dostupni tokom čitavog trajanja Nagradne igre. 

  Komunikacija sa zainteresovanim učesnicima (pitanja i odgovori) obavljaće se preko FORUMA mreže Volimo.Net i to na adresi 

  http://www.volimo.net/forums/topic/37/pravila-i-uslovi-nagradne-igre-april-maj-2015

  Na ovaj način, sva pitanja i odgovori biće javno dostupni svim zainteresovanim.


  Organizator zadržava pravo da menja, prepravlja, dodaje ili uklanja delove Pravila. Svaka takva promena će biti objavljena na pomenutim internet stranama. Promene stupaju na snagu dva dana nakon objavljivanja na internet stranama. Pristanak na ove promene je obavezujući. Učesnici u nagradnoj igri su u obavezi da prate promene svaki put kad posete Internet stranu kako bi se obavestili o eventualnim izmenama Pravila. 

   

  Mehanizam nagradne igre 


  Da bi učestvovao u nagradnoj igri, korisnik mora: 


  1. Da registruje korisnički nalog na Internet stranici http://www.volimo.net 

  Registracije je moguća i prijavom na pomenutu stranicu na osnovu facebook ili twiter naloga korisnika; 


  2. Potvrdi tačnost svojih ličnih podataka – imena i adrese e-pošte; 


  3. Prihvati Pravila i uslove nagradne igre; 


  4. Postavi svoj recept u kategoriji NAGRADNA IGRA, a na način koji je objašnjen u uputstvu na adresi http://www.volimo.net/forums/topic/14/kuvar-objava-recepta ; (link ka ovom uputstvu se nalazi u glavnom meniju prilikom kreiranja recepta i klikom na taj link, uputstvo se otvara u novom prozoru)


  5. Doda najmanje dve fotografije uz objavljeni recept (za torte jedna mora biti slika preseka). Fotografije treba da budu zadovoljavajućeg kvaliteta, jasne i koloritne, ali nije neophodno korišćenje profesionalne foto opreme. Pored izražavanja kreativnosti u receptima, posebna pažnja biće posvećena načinu prezentiranja. Obzirom da žiri nije u mogućnosti da uživo degustira sve poslastice, vizuelni efekat je od velikog značaja. 


  6. Svaki učesnik može da pošalje samo jedan recept u toku trajanja nagradne igre. 

  7. Stručni žiri ima 3 člana. Njihova imena biće naknadno objavljena.

   

  Potraživanje i primanje nagrada 


  Tokom trajanja nagradne igre, biće dodeljene nagrade pobedniku, drugoplasiranom učesniku i pet utešnih nagrada, na osnovu posebnog tročlanog žirija. 


  Korisnička imena dobitnika nagrada biće objavljena na sajtu www.volimo.net


  Prva nagrada: paket iznenađenja za pripremu torti i kolača 

   

  Druga nagrada: Kuvar Nenada Gladića - Lepog Brke, sa posvetom autora dobitniku 

   

  Treća nagrada: Set kalupa za pečenje kolača

   

  Utešne nagrade: oklagija sa ugraviranim simbolima mreže VolimoNet   Predstavnik Organizatora će stupiti u vezu sa dobitnicima preko e-pošte putem adresa navedenih prilikom registracije naloga, na šta oni moraju u roku od 3 radna dana da potvrde, takođe e-poštom, svoju saglasnost da prime nagradu. Organizator ne snosi odgovornost za netačne ili lažne e-poštanske adrese ili naloge preko kojih se korisnik registrovao. 


  Nakon objavljivanja imena pobednika i njihovog obaveštavanja putem e-pošte, pobednici su u obavezi da stupe u vezu s predstavnicima Organizatora u roku od 3 radna dana nakon prijema obaveštenja. Ukoliko dobitnik ne odgovori u roku od 3 radna dana, Organizator ima pravo da odabere drugog dobitnika. 


  Nagrade će na adresu pobednika biti dostavljene na osnovu direktne komunikacije i dogovora sa dobitnicima.
  Nagrade će biti dostavljene u roku od 15 radnih dana nakon potvrde dobitnika da prihvata nagradu. Organizator nije u obavezi da dostavlja nagrade nakon spomenutog datuma. Organizator ne snosi odgovornost za lažne ili netačne podatke koje učesnici mogu dati, kao ni za netačne podatke o kontaktu ili za nekompletno ime. 


  Nagrade se ne mogu menjati i nije moguće otkupljivati ih za gotovinu ili druge nagrade. Nagrade mogu preuzeti treća lica, ukoliko dobitnik i organizator tako dogovore (isporuka je isključivo na teritoriji Republike Srbije). 


  Organizator zadržava pravo da odabere drugog dobitnika, ukoliko prvobitni učesnik ne potvrdi prijem ili krši ova Pravila i uslove. 


  Organizator ni na koji način neće obeštetiti učesnike koji su osvojili nagrade, ali nisu ispunili prethodno navedene uslove.


  Korišćenje Internet strane 


  Organizator se ne može smatrati odgovornim za nemogućnost korišćenja Internet strane izazvanu činiocima van njegove objektivne kontrole. Postoji mogućnost povremenih usporenja rada internet stranice za objavljivanje recepata. 


  Prilikom korišćenja Internet strane, učesnici su u obavezi da poštuju zakone, opšta pravila pristojnosti i etički kodeks interneta, opšta pravila etičkog ponašanja i Pravila i uslove. 


  Dužina i vreme trajanja nagradne igre


  Nagradna igra počinje u 12.00 časova, 27.04.2015. i završava se u 23.59 časova, 12.05.2015. 
  Nagradna igra nije ograničeno teritorijalno, ali će se isporuka nagrada vršiti isključivo na teritoriji Republike Srbije. Svi učesnici bi trebalo da organizuju eventualno preuzimanje nagrada shodno ovome. 


  Ko ima pravo učešća 


  Pravo učešća ima bilo koje lice sa registrovanim profilom na mreži VolimoNet (www.volimo.net) koje prihvati Pravila, registruje se za učešće i zadovoljava uslove navedene u daljem tekstu. Učesnik se sa svojim profilom na VolimoNet može registrovati samo jednom. Pravo učešća imaju lica starija od 18 godina. Učešće u nagradnoj igri ne zahteva nikakvu drugu aktivnost na mreži. 


  Članovi administratorskog tima mreže VolimoNet mogu da učestvuju u nagradnoj igri, ali NEMAJU pravo učešća u podeli nagrada. 


  Registracija i privatnost 


  Smatraće se da su učesnici bezuslovno prihvatili pravila i uslove. Organizator ne definiše nikakve posebne uslove kao ni potrebne lične podatke u prijavi na sajt, ali se podrazumeva naknadni kontakt sa dobitnicima nagrada kako bi se iste mogle isporučiti 


  Za registraciju je neophodno: 


  1. Registrovati korisnički nalog na mreži VolimoNet (http://www.volimo.net) Za registrciju je neophodno uneti ispravnu email adresu i korisničko ime, dok su ostala polja opciona. Organizator proverava svaku prijavu, i odobrava pristup sistemu ukoliko su ispuneni uslovi. Nove prijave se obrađuju jednom do dva puta u toku dana, pa i to treba uzeti u obzir i prijaviti se na vreme.  


  2. Registracija i objavljivanje recepata automatski znači i prihvatanje pravila i uslova nagradne igre. 


  3. Organizator zadržava pravo da odbije registraciju i/ili dodelu nagrada učesniku koji je dao netačne ili nekompletne podatke. 


  4. Zabranjeno je korišćenje proksi i drugih maskiranih IP adresa prilikom prijave i objave recepata. Organizator zadržava pravo da ukine nalog svakome ko koristi ovakve metode. 


  5. Organizator ne prihvata odgovornost i isključuje iz nagradne igre osobe koje koriste identitete drugih osoba. 


  6. Organizator je u obavezi da ne otkriva lične podatke dobitnika i druge informacije o učesnicima trećim stranama. 


  7. Svaki učesnik će imati pun pristup svojim ličnim podacima i može od organizatora zahtevati brisanje, ispravku ili blokiranje podataka ukoliko obrada ne zadovolji kriterijume, tako što će dostaviti organizatoru zahtev putem kontakt formulara na sajtu (http://www.volimo.net). 

   

  Autorsko pravo nad receptom 


  Učešćem u nagradnoj igri i slanjem prethodno spomenute dve fotografije, učesnik prepušta Organizatoru prava na korišćenje, kopiranje, deljenje, prenos, distribuciju, izlaganje, objavljivanje, brisanje i prikazivanje recepta ili njegovih delova u okviru mreže VolimoNet. Učesnici su svesni da njihovo korisničko ime i fotografije mogu biti objavljeni u aplikaciji nagradne igre ili na drugim internet stranama, vezanim za nagradne igre u organizaciji mreže VolimoNet. 


  Učesnik je saglasan da administratori nagradne igre nisu u obavezi da objave nijedan od recepata u aplikaciji nagradne igre ili na drugim internet stranama. Učesnik oslobađa Organizatora i njegove predstavnike svih odgovornosti i zahteva (postojećih ili koji mogu nastati u budućnosti), uključujući tu navode o zloupotrebama ili smanjenja odgovornosti u vezi sa prethodno opisanim upotrebama recepta. Organizator izričito odriče trećim stranama mogućnost za isticanje bilo kakvih potraživanja vezanih za intelektualnu svojinu podnetog sadržaja. 

   

  Obustava nagradne igre 


  Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku i s vremena na vreme izmeni ili obustavi ovu nagradnu igru pre kraja, sa prethodnim obaveštenjem ili bez njega, usled razloga koji su van njegove kontrole (uključujući bez ograničenja sumnju na prevaru ili utvrđenu prevaru). Učesnici će u takvom slučaju biti pravovremeno obavešteni na Internet strani nagradne igre. Odluke Organizatora po svim pitanjima koja kontroliše su konačne i obavezujuće i nikakvo obeštećenje nije neophodno. 


  Odricanje od odgovornosti 


  Organizator se ne može smatrati odgovornim za nemogućnost korišćenja nagrade, izazvanu razlozima van njegove subjektivne kontrole. 


  Organizator nije u obavezi da odgovara bilo kojoj strani na zahteve koji mogu nastati nakon podele nagrada.
  Organizator ni pod kojim uslovima neće biti odgovoran za gubitke i nastale štete, probleme ili tehničke nedostatke vezane za registraciju, korišćenje i tehničku podršku Internet strane, izazvane razlozima van njegove subjektivne kontrole. 


  Organizator ne snosi odgovornost za posledice davanja lažnih podataka u cilju učešća u nagradnoj igri. 


  Publicitet 


  Dobitnici nagrada su saglasni da Organizator i firme povezane s njim, pre i posle dana završetka nagradne igre, imaju pravo korišćenja dobitnikovog korisničkog imena, adrese, slike, fotografije i drugih podataka u cilju ostvarivanja publiciteta u bilo kom mediju, uključujući audio, štampu, video sadržaje kao i u reklamiranju, marketingu ili promotivnom materijalu, bez dodatnih obeštećenja ili prethodnog upozorenja. 

   

  Intelektualna svojina 


  Sva prava na intelektualnu svojinu, uključujući autorska prava vezana za sve materijale, uključujući sadržaje, registrovane zaštićene znake veb dizajna, logotipe, fotografije, slike, tekstove i druge grafičke elemente koji čine deo mreže VolimoNet su vlasništvo Organizatora ili je Organizator njihov korisnik. Treće strane ih mogu koristiti samo u skladu sa zakonima o intelektualnoj svojini i sa pismenom saglasnošću Organizator i pod uslovom da su spomenute treće strane platile odgovarajuće naknade. 


  Pravila i uslovi stupaju na snagu 23. aprila 2015. godine
  Poslednja izmena: 12. мај 2015. 00.52.33 CEST"
  • 7 postova
  28. април 2015. 01.30.48 CEST

  Nagradna igra "NAJ RECEPT" od 27 aprila do 10 maja


  U toku je nagradna igra za sve REGISTROVANE članove mreže VolimoNet !
  Informacije i pravila pročitajte OVDE.

  Prva nagrada: paket iznenađenja za pripremu torti i kolača

  Druga nagrada: Kuvar Nenada Gladića - Lepog Brke, sa posvetom autora dobitniku

  Treća nagrada: Set kalupa za pečenje kolača

  Pet utešnih nagrada: oklagija sa ugraviranim simbolima mreže VolimoNet

  Žiri od tri člana odabraće pobednike

  1. Kristina Gašpar

  2. Nenad Gladić, Gastronomad

  3. Dule Berdić

  • 53 postova
  13. мај 2015. 01.32.50 CEST

  Nagradna igra je završena. U toku je analiza i ocenjivanje prispelih recepata :)

  Imena dobitnika biće objavljena u subotu u 21.00 uživo na programu Radio Volimo Net i istovremeno OVDE

  • 53 postova
  16. мај 2015. 21.14.50 CEST

  Nagradna igra trajala je od 27 aprila do 13 maja 2015 godine. Tročlani žiri odabrao je najbolje recepte, a srećni dobitnici su:

  Prva nagrada: Paket iznenađenja za pripremu torti i kolača

                          Julijana Krstin - Voćna šarlota

  Druga nagrada: Kuvar Nenada Gladića - Lepog Brke, sa posvetom autora dobitniku

                          Dušan Stevanović - Čoko-menta

  Treća nagrada: Set kalupa za pečenje kolača

                          Dana Drobnjak - Medovik torta


  Utešne nagrade: Oklagija sa ugraviranim simbolima mreže VolimoNet

                          1. Mirela Dabić - Mirela torta

                          2. Dijana - Plazma torta

                          3. Suzana Mitić - Sladoled torta

                          4. Snežana - Ombre Cheesecake

                          5. Mirjana Simić - Puž torta

  Ovim putem još jednom zahvaljujemo svim učesnicima i čestitamo srećnim dobitnicima nagradne igre. Ekipa mreže VolimoNet nastaviće da organizuje slične akcije i nagrađuje posetioce i ubuduće.