Forumi » Sujeverja i verovanja

Gledanje u klasične karte

  • Moderator
  • 592 postova
  18. фебруар 2016. 21.12.31 CET

  Polaganje karti i čitanje sudbine preko karti, nije čvrsta sudbina, nego jedan pokazivać pravca u vašem životu i ukazuje na uzroke koji se mogu desiti, a osoba je ta koja će podneti posledice, odnosno osoba je ta koja će se pripremiti na to što dolazi i na osobi je samoj kako će to prihvatiti. Osoba sama snosi posledice, odnosno onako kako se pripremi u određenim životnim situacijama.


  Ovaj način polaganja karti, dostupan je svima koji žele nešto saznati o svojoj sudbini ili sudbini svojih prijatelja ili poznanika.


  Biće vam objašnjeno jednostavno polaganje, koje je jednostavno i dostupno svakom ko poželi da sazna šta ga čeka.


  Kada sebi čitate karte morate isključiti svoje Ja i posamatrati optimistički realno i prizivati svetlost neba i dobra a ne zla i tame.
  I kada se pojave loše slike i loša predskazanja, pokušajte to ublažiti, jer ako su uzroci vidljivi, vi možete ublažiti posledice, iako ih ne možete potpuno sprečiti. Karte se mogu polagati bilo koji dan u nedelji.

   

  Ako polažete karte sebi ili nekoj drugoj osobi, naredno polaganje ne sme biti pre 24 sata.
  Ako vam se karta pitatelja pojavi u desnom zadnjem ili donjem redu, tad karte odložite u naredna 24 sata, pa nakon toga ponovo pokušajte.

   

  Za gatanje iz karti se koristi špil od 32 karte:


  Veći broj karata iste boje oko pitatelja, ukazuje na budućnost i događaje koji se dešavaju.
  Kod puno srca, karte govore o dešavanju na osećajnom polju.  -Puno karo karata, govore o poslu i dobiti.
  -Puno pikova, iznenađenja, brza dešavanja, o malim brigama ili promeni.
  -Puno trefova govori o svađama, bolesti ili neuspelom poduhvatu.
  Ako se prilikom polaganja pojavi više karti istih znakova, na to treba obratiti pažnju:
  -4 Kralja -predskazuju pobedu, veliki uspeh u svakom pogledu.
  -4 Dame-trač, ogovaranje, spletke.
  -4 Dečka- pregovori, beskorisne priče i obećanja.
  - 4x10- veliki uspeh i promene u životu i ako je sadašnja situacija loša, pokazuje da se tome bliži kraj uskoro.
  -4x7-Jaka ljubav koja je povezana sa opomenama ali i sigurnošću.
  -4 Asa- pobeda, trijumf,uspeh, sve ono što se u polaganju pokazalo negativno, na primer: patnja, smrt i slično, tada postaje bez značaja.
   


  Kod predviđanja budućnosti karte se uvek gledaju s leva na desno.
  Ako želite saznati nešto iz prošlosti ili sa određenim problemom koji je već u fazi odvijanja ili je već stupio, onda se karte posmatraju s desna na levo od pitatelja, što je prošlost ili upravo prolazi.


   
  Značenje svake grupe karti:


   
  Grupa Karti- Srce
  Sreća, vernost,ljubav, familija,
  Ako ima puno crvenih oko osobe kojoj se glada,ukazuje na veliku sreću.
   
  Grupa Karti - Karo
  Označavaju materijalnu sreću, dobitak, poslovne uspehe, napredak.
   
  Grupa Karti- Tref
  Označavaju svađe, bolesti,razočarenje, zatvor, smrt, bolnice i slično.
  Mora se reći da o životu i smrti samo Bog odlučuje, zato ovo treba posmatrati sa više pažnje i opreza.
   
  Grupa Karti- Pik
  Govore o promenama putovanja, novosti, iznenađenja, pokreti, nade.

   

   

   

   

   


  Poslednja izmena: 18. фебруар 2016. 21.13.55 CET"