Pesmarnik » Diskusije


Miroslav Mika Antić

 • Officer
  27. октобар 2013.
 • Officer
  02. новембар 2013.
 • Officer
  02. новембар 2013.
 • Officer
  16. јануар 2014.
 • Officer
  12. фебруар 2014.

  Desanka Maksimović o Miki Antiću  

  Znam ljude s mislima koje ne smeju da se misle.
  Znam buntovnike s rečima koje neće moći da se izreknu.
  Znam zaljubljene sa suzama koje ne smeju da poteku.
  Znam paćenike koji bol guše u smehu.
  Znam željne odmazde sa rukom koja mora da se sputava.
  Znam pesnike sa pesmama koje se samo za sebe pišu.
  Znam ljude sudbinom pritisnute a još dišu.
  I znala sam pesnika za koga sam verovala
  da nikad ne može i neće umreti
  a sada mu držimo pomen.